[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Contents

Wstęp

Część pierwsza
PODSTAWY ETYKI ZAWODOWEJ

Rozdział pierwszy Etyka a etyka pracy
1. Etyka a etyka rozwoju
2. Natura pracy a praca jako wartość
3. Etyka pracy a etyka zawodowa
Rozdział drugi Etyka zawodowa jako etyka stosowana
1. W poszukiwaniu podstaw teoretycznych etyki zawodowej
2. Utylitaryzm a etyka zawodowa
3. Rozwój etyk stosowanych a zasady konstruowania etyk zawodowych

Część druga
ETYKI ZAWODOWE – PRZYKŁADY REALIZACJI

Rozdział trzeci Etos nauczyciela
1. Specyfika pracy naukowej i nauczyciela akademickiego
2. Mądrość, prawda a pasja naukowa
3. Kodeksy etyczne, zagrożenia moralne w pracy akademickiej a etos
Rozdział czwarty Etos wychowawcy
1. Natura pracy wychowawczej
2. Godność osoby jako podstawa relacji wychowawca – wychowanek
3. Etos wychowawcy
Rozdział piąty Etos pracownika socjalnego
1. Społeczny wymiar pracy socjalnej
2. Wolność jako przestrzeń pomocy społecznej
3. Normy i zasady w pracy socjalnej
Zakończenie
Bibliografia
Abstrakt

Skip to content