[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Europejskie modele tolerancji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści: I. STUDIA TEORETYCZNE: Мирослав Попович – Толерантність як ідеал європейської цивілізації, Józef Bańka – “Bycie sobą” a cywilizacyjny model tolerancji, Stefan Symotiuk – O szokujących aspektach tolerancji, Andrzej L. Zachariasz – Tolerancja a nietolerancja: granice zasadności i konsekwencje praktyczne, Aleksander Bobko – Tolerancja a wolność, Виктор А. Малахов – Толерантность и её границьі: к зтическому осмыслению понятия, Анатоліј М. Єрмоленко – Плюральність життєвих світів та формальна толерантність в етиці дискурсу, Wiesław Sztumski – Tolerancja jako warunek konieczny do koegzystencji i integracji, Magdalena Michalik – Tolerancja ku akceptacji innego: postulat czy konieczność?, Włodzimierz Zięba – Zagadnienie tolerancji w perspektywie sporu relatywizmu z absolutyzmem, Henryk Szabała – Tolerancja a transformacja społeczna, Юрій Іванович Сватко – Европа: на шляху до культури миру? (слідами „невигідної чесноти”), В.С. Горський – Україна на шляху до ствердження толерантності як засадничого принципу культури, Krzysztof J. Kilian – Czy anarchizm jest tolerancyjną filozofią społeczną?, Jadwiga Mizińska – Tolerancja wśród filozofów: inkwizytorzy czy pustelnicy?, Magdalena Żardecka-Nowak – Etnocentryzm a tolerancja, Mirosław Petrusek – Od społeczeństwa demokratycznego i tolerancyjnego do permissive society, Anna Habrat – Prawo i moralność jako wyznaczniki granic tolerancji, Anna Drabarek – Tolerancja jako cnota szczególna w etyce współczesnych mieszczan, Leszek Gawor – Pluralizm cywilizacyjny a tolerancja, Irena Reifova – Modele tolerancji w postmodernistycznym safari, II. STUDIA HISTORYCZNE: Sergij Gołowaszczenko – Biblijne pojęcie „pokój”: kilka wstępnych spostrzeżeń, Honorata Cyrzan – Tolerancja – nietolerancja. Przypomnienie źródeł religijnych: Stary Testament, Nowy Testament, Koran, Wiaczesław Szalkiewicz – Jerzy Koniski a problem dysydentów w Rzeczypospolitej XVIII wieku, Czesław Głombik – Velehrad – zapomniane centrum słowiańskich spotkań ekumeniczych, Adam Wojtunik – Nowożytne aporie tolerancji, Ąudovít Hajduk – Tolerancia v národotvornom čine Ąudovíta ©túra, Daniela Fobelová – Svet Slovanov ako svet tolerancie, Сєрґйј Бориславович Крьімский – „Третья правда” и проблема толерантности, Lech Zdybel – Cztery uwarunkowania modelu tolerancji, Бася Никифорова – Специфика соотношения религиозных и национальных меньшинств в Литве, Татьяна А. Чайка – Европейские модели толерантности в контексте холокоста, Rudolf Dupkala – Idea tolerancie a hµadanie optimálneho modelu sociálneho poriadku v slovenskej filozofii 19. Storoča, Piotr Andrusieczko – Między dialogiem a konfliktem. Sytuacja narodowościowa Polsce i na Ukrainie w okresie transformacji, Jan Zouhar – Národnostní tolerance a intolerance jako minulé a současné téma českého myslení, Ludmila Nesládková – Nĕkolik poznámek na téma výchova k evropanství a toleranci, Анатолій Карась – Толерантність і трансформація пострадянської ідентичности україни.

Skip to content