[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ewolucja konstytucji nordyckich

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Słowo wstępne
ROZDZIAŁ I. Historyczne akty ustrojowe

1. Ustrojowe akty przedkonstytucyjne
2. Konstytucje historyczne
ROZDZIAŁ II. Obowiązujące ustawy zasadnicze
1. Nazwy aktów konstytucyjnych
2. Charakterystyka obowiązujących ustaw zasadniczych
3. Zasady i systematyka konstytucji
4. Tryby zmian konstytucji
ROZDZIAŁ III. Akty ustrojowe autonomii nordyckich
1. Geneza i przyszłość autonomii nordyckich
2. Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich
ROZDZIAŁ IV. Kontrola konstytucyjności prawa w państwach nordyckich
1. Nordycki model ochrony konstytucji
2. Kontrola wewnątrzparlamentarna
3. Sądowa ochrona konstytucji
4. Rada Prawa i inne organy kontroli prawa
5. Dyskusja o wprowadzeniu sądów konstytucyjnych w Szwecji i Finlandii
Uwagi końcowe
Akty normatywne i literatura wykorzystana w opracowaniu Państwa nordycke – mapa

Skip to content