[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ewolucja – mózg – zachowania społeczne

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział I Perspektywa ewolucyjna w psychologii
1.1. Teorie ewolucyjne
1.2. Główne pojęcia współczesnego ewolucjonizmu
1.3. Dziedziny psychologii pokrewne ewolucjonizmowi
1.4. Podsumowanie
Rozdział II Ewolucja społecznego mózgu
2.1. Złożoność procesu ewolucji mózgu
2.2. Ewolucja mózgu naczelnych
2.3. Ewolucja społecznego mózgu
2.4. Podsumowanie
Rozdział III Związek kory przedczołowej z zachowaniami społecznymi
3.1. Kora przedczołowa a funkcje wykonawcze
3.2. Funkcje wykonawcze a zachowania społeczne – podłoże neuronalne
3.2.1. Podejmowanie decyzji społecznych
3.2.2. Uwaga a zachowania społeczne
3.2.3. Pamięć operacyjna a zachowania społeczne
3.3. Podsumowanie
Rozdział IV Zachowania społeczne a procesy afektywne – podłoże neuronalne
4.1. Ciało migdałowate – strach i zaufanie
4.2. Wyspa – wstręt i strach
4.3. Przednia kora obręczy – nagroda i konflikty
4.4. Kora przedczołowa – kontrola poznawcza procesów afektywnych
4.5. Mózgowy układ bólu – empatia
4.6. Podsumowanie
Rozdział V Teoria umysłu (ToM). Zaburzenia ze spektrum autyzmu
5.1. Nabywanie teorii umysłu przez dzieci
5.2. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a teoria umysłu
5.2.1. Koncepcje rozwoju autyzmu
5.2.2. Genetyczne podłoże autyzmu
5.3. Neuronalne podłoże teorii umysłu
5.4. Czy zwierzęta mają teorię umysłu?
5.5. Nowe trendy w wyjaśnianiu powstawania teorii umysłu i ASD
5.6. Podsumowanie
Rozdział VI Ewolucja altruizmu
6.1. Dobór grupowy
6.2. Altruizm krewniaczy
6.3. Altruizm wobec obcych – kooperacja
6.4. Wymiana pośrednia
6.5. Podłoże neuronalne altruizmu
6.6. Podsumowanie
Rozdział VII Ewolucyjne koncepcje etniczności
7.1. Teoria podobieństwa genetycznego (GST)
7.2. Teoria modułu identyfikacji rasowej/etnicznej
7.3. Teoria społecznej tożsamości (SIT)
7.4. Teoria indywidualizmu/kolektywizmu
7.5. Teoria mechanizmów poznawczych ogólnego zastosowania
7.6. Podsumowanie
Rozdział VIII Dominacja, agresja, zachowania antyspołeczne
8.1. Dominacja u zwierząt
8.2. Agresja u zwierząt
8.3. Dominacja u człowieka
8.3.1. Teoria dominacji społecznej
8.3.2. Testosteron a dominacja
8.3.3. Mózgowe korelaty dominacji
8.4. Agresja i zachowania antyspołeczne
8.4.1. Testosteron a agresja
8.4.1.1. Pokwitanie
8.4.1.2. Agresja a płeć
8.4.2. Mózgowe korelaty agresji
8.4.3. Zachowania antyspołeczne
8.4.4. Biospołeczne koncepcje dominacji i agresji
8.5. Podsumowanie
Rozdział IX Miłość w rodzinie
9.1. Przywiązanie
9.1.1. Teoria przywiązania Johna Bowlby’ego i Mary Ainsworth
9.1.2. Biologia przywiązania
9.2. Miłość rodziców do dziecka
9.2.1. Neurobiologia miłości matczynej
9.2.2. Miłość ojcowska
9.2.2.1. Ewolucyjne hipotezy ojcostwa
9.2.2.2. Biologia ojcostwa
9.2.3. Po drugiej stronie miłości rodzicielskiej – dzieciobójstwo
9.3. Podsumowanie
Rozdział X Miłość między dorosłymi osobami
10.1. Miłość romantyczna
10.1.1. Uniwersalność miłości romantycznej
10.1.2. Ewolucyjne korzenie miłości
10.1.3. Dobór partnera
10.1.4. Związki homoseksualne – paradoks darwinowski
10.1.5. Neurobiologia miłości romantycznej
10.2. Zazdrość
10.2.1. Ewolucyjne wyjaśnienie zazdrości
10.2.2. Interakcja czynników ewolucyjnych i socjokulturowych w ekspresji zazdrości
10.2.3. Fizjologiczne podłoże zazdrości
10.2.4. Genetyka a zazdrość
10.2.5. Mózg a zazdrość
10.3. Podsumowanie
Zakończenie
Literatura cytowana
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

Skip to content