[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Ewolucja polityki konsumenckiej w Polsce po 1989 roku

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Geneza i istota ochrony konsumenta
1.1. Geneza ochrony konsumenta
1.2. Konsumeryzm i prawa konsumenta w USA
1.3. Konsumeryzm i prawa konsumenta w Europie
Rozdział 2. Uwarunkowania polityki konsumenckiej w Polsce po 1989 r.
2.1. Ochrona konsumenta w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2.2. Zmiana systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce
2.3. Polityka konsumencka w Unii Europejskiej
2.4. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa konsumenckiego
Rozdział 3. Podmioty polityki konsumenckiej w Polsce po 1989 r.
3.1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
3.2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
3.3. Inspekcja Handlowa
3.4. Organizacje konsumenckie
3.5. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
Rozdział 4. Koncepcje i etapy polityki konsumenckiej w Polsce po 1989 r.
4.1. Początkowe kierunki działań w zakresie polityki konsumenckiej
4.2. Koncepcja wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów
4.3. Koncepcja bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów
4.4. Koncepcja pełnej reprezentacji konsumentów
4.5. Koncepcja efektywnego systemu dochodzenia roszczeń
4.6. Koncepcja zapewnienia edukacji i informacji konsumenckiej
Rozdział 5 Realizacja polityki konsumenckiej w Polsce po 1989 r.
5.1. Realizacja początkowych kierunków działań w zakresie polityki konsumenckiej
5.2. Realizacja koncepcji wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów
5.3. Realizacja koncepcji bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów
5.4. Realizacja koncepcji pełnej reprezentacji konsumentów
5.5. Realizacja koncepcji efektywnego systemu dochodzenia roszczeń
5.6. Realizacja koncepcji zapewnienia edukacji i informacji konsumenckiej
Zakończenie
Wykaz źródeł
Indeks nazwisk

Skip to content