[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Fascynacje rehabilitacją

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kwolkowi.

Spis treści:
Wstęp
Prof. dr hab. n med. Stanisław Rudnicki – Aktywność społeczno-zawodowa prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Kwolka
CZĘŚĆ I: DZIAŁALNOŚĆ PROF. ZW. DR. HAB. N. MED. ANDRZEJA KWOLKA:
Teresa Pop – Sylwetka i dorobek Profesora Andrzeja Kwolka, Krystian Oleszczyk – Okres „Repty” (16.11.1976 r. – 29.7.1983 r.)
Teresa Pop – Okres rzeszowski, Kazimierz Obodyński – Okres uniwersytecki. Lata 1996–2009
Sławomir Jandziś – Rozwój rehabilitacji w latach 1964–2009

CZĘŚĆ II: PRACE DOKTORSKIE NAPISANE POD KIERUNKIEM PROFESORA ANDRZEJA KWOLKA. STRESZCZENIA:
Helena Bartyzel-Lechforowicz – Percepcja własnej sytuacji życiowej u pacjentów po przebytym udarze mózgu
Mariusz Drużbicki – Ocena równowagi i chodu u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu rehabilitowanych szpitalnie z wykorzystaniem platformy dynamometrycznej
Joanna Grzegorczyk – Próba oceny wpływu wybranych czynników na jakość życia mieszkańców domów pomocy społecznej w województwie podkarpackim
Krzysztof Kołodziej – Symetryczność obciążania kończyn dolnych, postawa ciała oraz odczuwanie bólu u osób z chorobą dyskową w odcinku lędźwiowym kręgosłupa leczonych operacyjnie i zachowawczo
Lidia Perenc – Rozwój somatyczny dzieci operowanych z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej
Ewa Lenart-Domka – Ocena wpływu zaburzeń depresyjnych na wyniki rehabilitacji pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
Grzegorz Przysada – Czynniki wpływające na powodzenie neurorehabilitacji u chorych po przebytym udarze mózgu
Katarzyna Walicka-Cupryś – Budowa somatyczna i postawa ciała młodzieży w wieku gimnazjalnym w zależności od aktywności ruchowej, Jolanta Zwolińska – Skuteczność wybranych parametrów fali ultradźwiękowej w leczeniu zachowawczym zespołu cieśni kanału nadgarstka

CZĘŚĆ III: KIERUNKI ROZWOJU REHABILITACJI W POLSCE:
Jerzy E. Kiwerski – Specyfika rehabilitacji osób po urazach rdzenia w odcinku szyjnym
Marek Krasuski – Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa
Aleksander Kabsch – Wybrane czynniki i biomechaniczne uwarunkowania ryzyka upadków (szkic diagnostyki i zasad profilaktyki)
Andrzej Maciejczak – Biomechanics of the Spine ad Spinal Instability
Aleksander Ronikier – Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia ludzi starszych
Ludwika Sadowska – Neurofizjologiczne podstawy fizjoterapii u dzieci w teorii i praktyce
Zbigniew liwiński, Marek Kiljański, Marek Woszczak, Wojciech Kiebzak – Diagnostyka funkcjonalna podstawą programowania procesu fizjoterapii, Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Rola rehabilitacji w ubezpieczeniu społecznym, Marek Woźniewski – Rehabilitacja w onkologii – konieczność czy zbędny luksus, CZĘśĆ IV: KIERUNKI ROZWOJU REHABILITACJI NA PODKARPACIU: Jan Andreasik – Akademicki Ośrodek Fizjoterapii w Zamościu (AOF-Z) – ocena strategii, Mariusz Drużbicki – Ocena i nauka chodu osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu, Monika Binkowska-Bury – Zachowania związane ze zdrowiem młodzieży akademickiej południowo-wschodniej Polski, Andrzej Garbarz – Działalność Oddziału Podkarpackiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Grażyna Hejda, Józef Kwolek, Tomasz Ciąpała, Paweł Kuna – Stacjonarna opie­ka rehabilitacyjna w województwie podkarpackim, Małgorzata Marć – Kształcenie pielęgniarek na Rzeszowszczyźnie. Z historii Liceum Medycznego w Łańcucie, Maria Pabis – Najczęstsze powikłania występujące u chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego, Teresa Pop – Ocena przydatności krioterapii w rehabilitacji chorych po udarze mózgu, Grzegorz Przysada – Hipoterapia – rzeszowskie doświadczenia, Piotr Pyrcz – Aktywność społeczna osób niepełnosprawnych ruchowo w województwie podkarpackim na przykładzie wybranych organizacji, Dorota Podolec – Pielęgnowanie chorego z deficytami ruchowymi, Mieczysław Radochoński, Lidia Perenc – Psychologiczne aspekty rehabilitacji pacjentów po urazach sportowych, Stanisław Słowik – Pomoc Kościoła świadczona niepełnosprawnym, Lucyna Sitarz – Wczesna stymulacja i opieka rozwojowa noworodków z uszkodzeniem mózgu, Sławomir Snela – Zarys historii i podstawowe zasady wydłużania kończyn, Dorota Szczygielska – Rozwój rehabilitacji na tle reformy systemu ochrony zdrowia w latach 1999–2009 w świetle działania Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych (PRKCh), a obecnie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (POW NFZ), Elżbieta Wieliczko – Aspekty kliniczne i konsekwencje upadków u chorych rehabilitowanych w Oddziale Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie w latach 2001–2008, Maria Więcko – Nauczanie języków obcych na kierunku fizjoterapia, Stanisław Zaborniak – Rozwój polskiej myśli medycznej w sporcie i wychowaniu fizycznym w latach międzywojennych XX w., Katarzyna Zajkiewicz, Karolina Sikora – Wpływ sportu na jakość życia osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, CZĘśĆ V: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA: Heiner Austrup – Schmerzen des Lumbosakralen Überganges aus Orthopädischer Sicht, Тетяна Бойчук – Засади становлення і розвитку спеціальності „фізична реабілітація” в Україні, Ulrich Dockweiler – Psychosomatische Therapie/Rehabilitation bei Multipler Sklerose, С.Л. Няньковський, О.С. Івахненко, Д.О. Добрянський – Імунітет та харчування дитини раннього віку, Michael D. Osborne, Thomas D. Rizzo, Zbigniew K. Wszolek – Rehabilitation of Spastic Disorders – the Spectrum of Therapy, Podsumowanie, Noty biograficzne, Aneks I: ANDRZEJ KWOLEK NA FOTOGRAFIACH, Aneks II: LISTY GRATULACYJNE, DYPLOMY, WYRÓŻNIENIA.

Skip to content