[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Filologiczne konteksty współczesności. Język i dydaktyka

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Słowo wstępne
Katarzyna Bachórz – Typy determinatywnych złożeń nominalnych w językach niemieckim i rumuńskim
Jadwiga Burda – Retoryka nienawiści w polskim dyskursie publicznym po roku 2005
Adam Girzejowski – Dlaczego przekaz reklamowy bywa niebezpiecznie skuteczny. Współczesny język rekla­my na płaszczyźnie werbalnej, niewerbalnej, wizualnej i audytywnej a wybrane techniki manipulacji i perswazji
Piotr Ilasz – O sposobach językowego opisywania i wartościowania muzyki rockowej w recenzjach płyt (na przykładzie miesięcznika „Metal Hammer”)
Karolina Korfanty – Rekonstrukcja wycinka „autoportretu językowego Polaków” na podstawie analizy jednostki skrzydlatej Nicea albo śmierć!
Jan Łompieś – Język, kompetencja językowa i pozajęzykowa współczesnego przedsiębiorcy
Marzena Matyka – Stereotyp funkcjonariusza Policji w polskim punk rocku
Magdalena Mierzwa – Język ojczysty w procesie akwizycji leksyki obcojęzycznej – historia i współczesność
Beata Mikołajewska – „…i spread na naszej platformie rozpoczyna się od dwóch pipsów…”, czyli o funkcjach zapożyczeń w profesjolekcie inwestorskim na przykładzie podcastów i webinariów
Katarzyna Ochmańska – Problem redukcji walencyjnej czasowników polskich i niemieckich
Aneta Pomianek, Agnieszka Pomianek-Pudłocka – Leksemy wartościujące dodatnio w reklamie skierowanej do dzieci
Przemysław Prucnal – Gwarowe słownictwo dyferencyjne w mowie mieszkańców kilkunastu wsi środka polskiego Podkarpacia
Maria Puk – Rosyjski wyznacznik prawdziwościowej oceny sądów видно i jego ekwiwalenty tłumaczeniowe w języku polskim
Agnieszka Sawicka – Tezaurus jako narzędzie pracy profesjonalisty
Katarzyna Sztandarska – O zwalczaniu wyrazów obcych w Niemczech – na przykładzie działalności Powszechnego Niemieckiego Stowarzyszenia Językowego i Stowarzyszenia Języka Niemieckiego
Renata Wielgos – The best, cool, full… moda na anglicyzmy w języku studentów
Joanna Teresa Wydymus – Przemiany dyskursu poradników savoir-vivre’u dla młodzieży od II połowy XX wieku po czasy współczesne

Skip to content