[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Filologiczne konteksty współczesności. Literatura

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści: Marzena Baran-Radwańska – Antropocentryczny wymiar eseistyki Jana Parandowskiego, Sylwia Baran – „Bieguństwo” jako wyraz sytuacji egzystencjalnej współczesnego człowieka – na podstawie powieści Olgi Tokarczuk Bieguni, Dorota Bielenda – Ludowa wizja świata i człowieka w poezji Stanisławy Kopiec a uniwersalny wymiar lirycznej refleksji, Paulina Cioroch – Na granicy między narodami – Polska, Litwa i Estonia w prozie niemiecko-bałtyckiego pisarza Edzarda Schapera, Małgorzata Herchel – Personifikacja śmierci jako sposób ukazywania tabu w inskrypcjach nagrobnych cmentarzy wiejskich (na przykładzie wybranych wsi małopolskich), Dorota Jagiełło – Synteza myśli historiozoficznej Fiodora Tiutczewa na podstawie wybranych wierszy z lat 1826–1844, Zofia Janowska – How the Dead Live Willa Selfa jako współczesne ujęcie motywu odrodzenia, Katarzyna Karwowska – Wypędzeni do raju – wokół prozy autorów emigracji lat osiemdziesiątych w Niemczech, Monika Kołodziej – Elementy groteski w opowiadaniach Andrzeja Buszy, Magdalena Pocałuń-Dydycz – Topos człowieka-wędrowca w zbiorze opowiadań Jeden dzień  Edwarda Stachury, Adriana Pyszkowska-Włoch – Wątki japońskie w poezji polskiej modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego, Emanuela Reszka – Odmiany i strategie dydaktyki w twórczości Mariana Brandysa, Iwona Rządecka-Mikołajczyk – Groteska w opowiadaniach Brunona Schulza, Anna Sadek – Kilka słów o ulubionych książkach uczniów szkoły podstawowej, Marta Węgrzyn – Człowiek i społeczeństwo w dramaturgii Sławomira Mrożka, Ewa Wielgosz – Wspomnienia lwowianina. O autobiograficznym nacechowaniu Mojego Lwowa Józefa Wittlina, Anita Wolanin – Igraszki z baśnią – czyli o postmodernizmie w pisarstwie Terry’ego Pratchetta.

Skip to content