[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Od redakcji
Część I: LITERATUROZNAWSTWO
Michał Olewnik (Uniwersytet Warszawski) Status i funkcja literatury w świetle literaturoznawstwa empirycznego. Rola wydawnictw we współczesnym systemie literatury
Tomasz Dalasiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Czy tekst można czytać? Próba pragmatyzacji On interpretation Josefa Mitterera w trzech glosach na marginesach „tekstu”
Alina Cybulska-Wal (Uniwersytet Rzeszowski) Pejzaż dźwiękowy utworów Tadeusza Micińskiego – założenia i uwagi
Ewa Wielgosz
(Uniwersytet Rzeszowski) Muzyczność poezji Wacława Rolicz-Liedera
Paulina Sienkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski) „Szumi życiem i winem cmentarz mej pamięci, barwny i rozmarzony jak obraz z pasteli”. W kręgu intertekstualnych nawiązań wiersza Michała Maksymiliana Borwicza Między drutem kolczastym i gwiazdami
Katarzyna Mitoraj (Uniwersytet Rzeszowski) Maria Dąbrowska i Doris Lessing wobec feminizmu
Agnieszka Motyka (Uniwersytet Rzeszowski) Rola aniołów w twórczości Adriana Wacława Brzózki
Paulina Cioroch (Uniwersytet Szczeciński) Europa Wschodnia według Miłosza i Schapera
Monika Kołodziej (Uniwersytet Rzeszowski) ,,Kraj lat dziecinnych” w oczach emigranta. Huculszczyzna w Ucieczce Wita Tarnawskiego i Prawdzie starowieku Stanisława Vincenza
Marcelina Janisz (Uniwersytet Rzeszowski) Zagubiona, samotna, zbuntowana – portret literacki kobiety emigrantki w prozie Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej
Dominika Kotuła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Autentyzm zaklęty w manierze. Nowy model wrażliwości w poezji Andrzeja Sosnowskiego
Karolina Rapp (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Mity w czasach pomitycznych. Odyseusz współczesny w tekstach Periklesa Monioudisa Die Stadt an den Golfen oraz Land
Bożena Fąfara (Uniwersytet Rzeszowski) Poszukiwanie tożsamości. O Codzienności Ewy Schilling
Monika Szast (Uniwersytet Rzeszowski) Jak w pełni zinterpretować książkę obrazkową (bajkę zwierzęcą) dla dzieci?
Dawid Wal (Uniwersytet Rzeszowski) „O sobie samym”, czyli konstrukcja autora w podręcznikach dla „sprzedawców”

Część II. JĘZYKOZNAWSTWO
Anna Antas (Uniwersytet Rzeszowski) Metafory orientacyjne w tekstach polskich piosenek metalowych z lat osiemdziesiątych XX wieku
Emilia Danowska-Florczyk (Uniwersytet Warszawski) Misja czy wizja? Nowe formy prezentacji przedsiębiorstw w Internecie
Anna Jarosz (Uniwersytet Warszawski) Grzecznościowe potknięcia i sposoby ich unikania – wyzwanie dla lektora języka polskiego jako obcego
Magdalena Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski) Językowe kreacje ,,feminizmu sterowanego” w prasie polskiej w latach 1949–1953 (na podstawie tekstów z tygodnika ,,Przyjaciółka”)
Ewa Łamasz (Uniwersytet Wrocławski) Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie
Marzena Matyka (Uniwersytet Rzeszowski) Wokół znaczenia leksemu gra
Joanna Pamięta-Borkowska (Uniwersytet Warszawski) Szkic do językowego portretu wilkołaka (na materiale polskiej i rosyjskiej literatury fantasy)
Karolina Traczyk (Uniwersytet Wrocławski) Czy na początku XXI wieku fleksja nominalna osiągnęła stabilność? O repartycji końcówek dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników męskich miękkotematowych
Marzena Waśko (Uniwersytet Rzeszowski) Zachowania językowe bohaterów filmów animowanych (na przykładzie polskiej wersji kreskówki Ziemniak, ostatnie starcie oraz Ekstremalne kaczory)
Indeks nazwisk

Skip to content