[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Filozofia porządku polityczno-prawnego w nowożytności

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Przedmiotem książki jest idea nowożytnego porządku społecznego ukształtowanego w okresie między końcem przednowożytności (czyli, najogólniej mówiąc, średniowieczem) a epoką konstytucji. Kwestię porządku poddaje autor analizie nie tylko na płaszczyźnie struktur społecznych, ale także na poziomie właściwych dla nich form semantycznych manifestujących się np. w obszarze idei, wyobrażeń, pojęć i poglądów społeczeństwa w tym okresie. W celu zanalizowania semantyki nowożytności, dotyczącej przede wszystkim porządku systemu polityczno-prawnego, posłużono się w pracy teorią konstruktywizmu operatywnego Luhmanna. Patrząc z perspektywy Luhmanna, widać wyraźnie, że różnicowanie się struktur społecznych wieku XIX, XX i XXI jest kontynuacją tego samego wielkiego łańcucha dyferencjacji, którego początek przypada na schyłek średniowiecza.

Skip to content