[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści   Marek Stanisz, Wprowadzenie Andrzej Niemczuk, Status możliwości Magdalena Żardecka-Nowak, Paradoksy czytania Rafał Godoń, świat tekstu jako przestrzeń osobowej zmiany Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, światy możliwe w tekście literackim i „tekście” malarskim oraz ich niedookreślenie. Przyczynek semiotyczny do semantyki światów możliwych Przemysław Paczkowski, Narrator a świat powieści Paweł Balcerak, Metafora a synestezja Andrzej Juszczyk, Możliwe nie-miejsce czy nie-możliwe miejsce? Status świata przedstawionego w literackich i popkulturowych utopiach Marek Bosak, Myśl utopijna jako narzędzie określania granic możliwości kształtowania ludzkiego świata Edward Kasperski, Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie Sørena Kierkegaarda Renata Gadamska-Serafin, Literatura jako przestrzeń wolności, czyli Norwid o mimesis i strategiach czytelniczych Dawid Krupa, Krytyka filozofii w praktyce literackiej Witolda Gombrowicza Paweł Nowicki, Problem twórczości, wyobraźni i ekspresji w ¬ródłach podmiotowości Charlesa Taylora Beata Garlej, świat „historii jeszcze możliwej” Marek Stanisz, Prawda powieści według Maria Vargasa Llosy Michał Żmuda, Poetyka światów możliwych. Paragrafowa gra Bałwochwał w kontekście modalności Witold Nowak, Rzecz nieodczarowana. O ontologii rzeczy w literaturze

Skip to content