[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Forma i technika dźwiękowa oraz problemy interpretacyjne w wybranych preludiach fortepianowych kompozytorów polskich XX wieku (książka z płytą CD)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Niniejsza książka wraz z jej integralną częścią, jaką jest płyta CD firmy „Dux 0699” z nagraniem przez autorkę preludiów fortepianowych siedmiu kompozytorów polskich omówionych w tekście pracy, jest twórczą i bardzo cenną pozycją w naszej niezbyt bogatej literaturze mówiącej o dorobku polskich kompozytorów XX wieku. Temat pracy jest oryginalnie zakreślony, bardzo konsekwentnie, logicznie i wyczerpująco przeprowadzony, napisany językiem poprawnym, formalnie i redakcyjnie zakomponowany bez zarzutu. Autorka postawiła przed sobą jako główny cel penetrację materiału dotąd w takim zakresie nieomawianego, osiągając bardzo znaczące rezultaty badawcze, wykazując się odpowiednimi teoretycznymi i artystycznymi kompetencjami. […] Analizy preludiów przeprowadzone są językiem przystępnym i zrozumiałym, w którym można wyczuć wielką wiedzę ogólnomuzyczną, znakomitą znajomość „od wewnątrz” utworów oraz osobistą pasję poznawczą.

Skip to content