[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Formy pierwszej i drugiej osoby czasowników w dyskursie szkolnym. Studium pragmalingwistyczne

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wprowadzenie
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Kategoria osoby
1.1. Kategoria gramatyczna osoby
1.2. Osoba jako kategoria deiktyczna
1.3. Osoba jako kategoria anaforyczna
1.4. Osoba jako kategoria inkluzywna lub ekskluzywna
2. Formy nieosobowe czasownika
3. Kategoria osoby a inne kategorie werbalne
3.1. Kategoria osoby a tryb
3.2. Kategoria osoby a czas
3.3. Kategoria osoby a aspekt
3.4. Diateza i kategoria strony
4. Komunikacja językowa w sytuacji szkolnej
5. Semantyka a pragmatyka
6. Akty mowy
6.1. Akt mowy i jego składniki
6.2. Klasyfikacja aktów mowy
6.2.1. Szkolne akty mowy
CZĘŚĆ EMPIRYCZNA
I. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU BADAWCZEGO
II. OSOBOWE FORMY TRYBU ORZEKAJĄCEGO

1. Formy pierwszej osoby liczby pojedynczej
1.1. Akty etykiety szkolnej
1.1.1. Funkcje nauczycielskiego proszę, proszę bardzo
1.1.2. Funkcje nauczycielskiego dziękuję
1.1.3. Funkcje nauczycielskiego przepraszam
1.1.4. Funkcje nauczycielskiego żegnam
1.2. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej (pytania i odpowiedzi)
1.2.1. Pytania
1.2.2. Odpowiedzi
1.3. Akty sterujące (tematyczne i tekstowe)
1.3.1. Formy konstruowania aktów tekstowych
1.3.2. Akty sterujące uwagą i działaniem uczniów
1.4. Komentarze metajęzykowe (Austinowskie expositiva)
1.4.1. Czasowniki mówienia
1.4.2. Akty twierdzenia
1.5. Składniki ramy modalnej
1.5.1. Konstrukcje z czasownikiem chcę + bezokolicznik
1.5.2. Konstrukcje z czasownikiem powinienem + bezokolicznik
1.5.3. Konstrukcje z czasownikiem muszę + bezokolicznik
1.5.4. Konstrukcje z czasownikiem mam + bezokolicznik
1.5.5. Konstrukcje z czasownikiem mogę + bezokolicznik
1.5.6. Konstrukcje z czasownikiem proponuję
1.6. Czasowniki mentalne
1.6.1. Czasowniki oznaczające procesy czysto mentalne
1.6.2. Werbalne projekcje emocji i uczuć
1.6.3. Czasowniki perceptywne
1.7. Komisywy
2. Formy pierwszej osoby liczby mnogiej
2.1. Osoba jako kategoria inkluzywna lub ekskluzywna
2.2. Formy pierwszej osoby liczby mnogiej w znaczeniu inkluzywnym
2.2.3. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej (pytania i odpowiedzi)
2.2.4. Komentarze metajęzykowe (Austinowskie expositiva)
2.2.5. Formy MY inkluzywnego wśród czasowników mentalnych
2.2.6. Akty sterujące rożnymi formami myślenia i działania
2.2.7. Złożone formy orzeczenia modalnego
2.2.8. Akty etykiety językowej
2.3. Formy pierwszej osoby liczby mnogiej w użyciach transpozycyjnych
2.3.1. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej (pytania i odpowiedzi)
2.3.2. Akty sterujące uwagą i działaniem uczniów
2.3.3. Komentarze metajęzykowe (Austinowskie expositiva)
2.4. Formy pierwszej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego
2.4.1. Asercje
2.4.2. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej – pytania
2.4.3. Akty sterujące
2.5. Formy pierwszej osoby liczby mnogiej czasu przyszłego
2.5.1. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej (pytania i odpowiedzi)
2.5.2. Asercje
2.5.3. Akty sterujące różnymi formami działania i myślenia uczniów
2.5.4. Akty ewaluatywne
2.5.5. Formy analityczne czasu przyszłego (będziemy + bezokolicznik)
2.5.6. Komisywy
3. Formy drugiej osoby liczby pojedynczej trybu orzekającego
3.1. Formy drugiej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego
3.1.1. Asertywy
3.1.2. Akty ewaluatywne
3.1.3. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej (pytania i odpowiedzi)
3.1.4. Akty sterujące
3.2. Formy drugiej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego
3.2.1. Asertywy
3.2.2. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej – pytania
3.2.3. Akty sterujące
3.2.4. Akty ewaluatywne
3.3. Formy czasu teraźniejszego czasowników dokonanych (w znaczeniu czasu przyszłego)
3.3.1. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej – pytania
3.3.2. Akty sterujące
3.3.3. Asercje
4. Formy drugiej osoby liczby mnogiej
4.1. Formy drugiej osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego
4.1.1. Asertywy
4.1.2. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej
4.1.3. Akty sterujące
4.1.4. Akty ewaluatywne
4.2. Formy drugiej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego
4.2.1. Asertywy
4.2.2. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej – pytania
4.2.3. Akty ewaluatywne
4.3. Formy drugiej osoby liczby mnogiej czasu przyszłego
4.3.1. Asercje
4.3.2. Akty konstruowania wypowiedzi dialogowej – pytania
4.3.3. Akty sterujące
4.3.4. Analityczne formy czasu przyszłego
III. OSOBOWE FORMY TRYBU ROZKAZUJĄCEGO
1. Funkcje rozkaźnika czasowników niedokonanych
1.1. Formy drugiej osoby liczby pojedynczej
1.1.1. Dyrektywy pozytywne w formie drugiej osoby liczby pojedynczej
1.1.2. Dyrektywy pozytywne w formie drugiej osoby liczby mnogiej
1.2. Dyrektywy negatywne (zakazy)
1.2.1. Dyrektywy negatywne w formie drugiej osoby liczby pojedynczej
1.2.2. Dyrektywy negatywne w formie drugiej osoby liczby mnogiej
1.3. Funkcje rozkaźników dokonanych
1.3.1. Dokonane formy drugiej osoby liczby pojedynczej
1.3.2. Dokonane formy drugiej osoby liczby mnogiej
2. Formy pierwszej osoby liczby mnogiej
2.1. Dokonane formy pierwszej osoby liczby mnogiej
2.1.1. Formy inkluzywne
2.1.2. Formy transpozycyjne
2.2. Niedokonane formy pierwszej osoby liczby mnogiej
2.2.1. Dyrektywy negatywne – użycia transpozycyjne
Podsumowanie
Tabele
Bibliografia
Rozwiązanie skrótów

Skip to content