[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Funkcjonowanie seniorów w przestrzeni medialnej. Między ideą a praktyką

Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Jakość życia seniorów w Polsce

1.1. Osoba starsza – analiza kategorii
1.2. Stereotyp starości i jego komponenty
1.3. Uwarunkowania jakości życia osób starszych
Rozdział II. Starzenie się i starość w ekspansywnie zmieniającym się świecie
2.1. Historyczno-kulturowa perspektywa znaczenia starości
2.1.1. Historyczne konteksty starości
2.1.2. Kulturowe aspekty starości
2.2. Modele i koncepcje procesu starzenia się
2.3. Obszary aktywności seniorów
Rozdział III. Edukacja osób starszych
3.1. Uczenie się dorosłych poprzez doświadczenia
3.2. Instytucje wspomagające edukację seniorów
3.3. Pasja, profesjonalizm, kreatywność – elementem edukacji seniorów
Rozdział IV. Senior w przestrzeni medialnej
4.1. Przestrzeń medialna – elementy konstytutywne
4.2. Kompetencje kluczowe aktywnego seniora
4.3. Wirtualna złota jesień – seniorzy w sieci internetowej
Rozdział V. Funkcjonowanie seniorów w przestrzeni medialnej – badania własne
5.1. Edukacja medialna seniorów
5.2. Blogujący seniorzy
5.3. Seniorzy wobec nauczania zdalnego w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content