[wcas-search-form]

8.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

„Gacoki” i „Grodziszczoki”. Studia z dziejów regionalnych zespołów pieśni i tańca w XX wieku

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Miejscowość Gać była i jest znana ludziom zajmującym się dzie­jami kultury, przede wszystkim wiejskiej, ze względu na działalność małżeństwa Solarzów. […] Książka stanowi próbę monografii dwóch znanych zespołów i jest przyczynkiem do całościowego opracowa­nia problemu na obszarze całego regionu, co jest jego niewątpliwą zaletą. […] Tekst jest cenny z tego względu, iż obejmuje długi okres istnienia „Gacoków” […]. Godzi się przyznać, iż przytaczane wszystkie teksty utworów są bardzo ciekawe, wesołe, najczęściej humorystyczne […]. Jeśli chodzi o bazę źródłową, to całkiem należycie wykorzystano dostępne źródła archiwalne różnej proweniencji. Uwaga ta dotyczy państwowych zbiorów archiwalnych, a więc Archiwum Wojewódz­kiego Rzeszowa, gmin i instytucji. Poza tym autor wykorzystał informacje z wielu opracowań, cząstkowych artykułów i publikacji w prasie regionalnej. Zostało to uwzględnione w zestawie literatury na końcu opracowania. Z recenzji prof. dra hab. Stefana Iwaniaka SPIS TREŚCI:   Wstęp   ROZDZIAŁ I Charakterystyka rozwoju wybranych regionalnych, ludowych zespołów folklorystycznych z południowo-wschodniej Polski w XX wieku 1.1. Rozwój wybranych ludowych zespołów obrzędowych, śpiewaczych, tanecznych w południowo-wschodniej Polsce w latach 1900–2000 1.1.1. Charakterystyka regionu 1.1.2. Powstanie pierwszych ludowych zespołów obrzędowych, śpiewaczych i tanecznych w południowo-wschodniej Polsce. Lata 1900–1959 1.1.3. Zespoły obrzędowe, śpiewacze i taneczne południowo-wschodniej Polski od początku lat sześćdziesiątych do końca XX wieku. Lata 1960–2000 1.2. Specyfika kultury ludowej w gminach Gać oraz Grodzisko Dolne 1.2.1. Charakterystyka kultury ludowej w gminie Gać 1.2.2. Strój gacki 1.2.3. Charakterystyka kultury ludowej w gminie Grodzisko Dolne 1.2.4. Strój grodziski   ROZDZIAŁ II Studia z dziejów Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Gacoki” z Gaci w XX wieku 2.1. Powstanie, pierwszy repertuar. Lata 1900–1930 2.1.1. Powstanie zespołu 2.1.2. Ważne uroczystości w okresie formowania się zespołu „Gacoki”. Pierwszy repertuar 2.2. Ludowy Zespół Pieśni i Tańca od lat trzydziestych do końca okupacji hitlerowskiej w miejscowości Gać. Lata 1931–1944 2.2.1. Wpływ rodziny Solarzów na działalność zespołu. Lata 1931–1939 2.2.2. Zespół z Gaci podczas okupacji. Lata 1939–1944 2.3. Ludowy Zespół Pieśni i Tańca w nowej powojennej rzeczywistości. Lata 1945–1959 2.3.1. Zespół Pieśni i Tańca w drugiej połowie lat czterdziestych. Lata 1945–1949 2.3.2. W trudnych latach pięćdziesiątych. Lata 1950–1959 2.4. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gacoki” z Gaci Przeworskiej. Lata 1960–1974 2.4.1. Odbudowa zespołu, zmiana nazwy. Lata 1960–1964 2.4.2. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gacoki” z Gaci Przeworskiej w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Lata 1965–1969 2.4.3. Osiągnięcia z początku lat siedemdziesiątych. Lata 1970–1974 2.5. Wzloty i upadki. Działalność zespołu do końca PRL-u. Lata 1975–1989 2.5.1. Osiągnięcia zespołu w drugiej połowie dekady Gierka. Lata 1975–1980 2.5.2. Wpływ stanu wojennego w Polsce na funkcjonowanie zespołu. Lata 1981–1985 2.5.3. Działalność u schyłku PRL-u. Lata 1986–1989 2.6. „Gacoki” w nowej rzeczywistości III Rzeczypospolitej Polskiej. Lata 1990–2000 2.6.1. Nowa rola zespołu. Lata 1990–1995 2.6.2. Od Nagrody im. Oskara Kolberga do końca II tysiąclecia. Lata 1996–2000   ROZDZIAŁ III Studia z dziejów Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki” w XX wieku 3.1. Powstanie, pierwsze osiągnięcia. Lata 1975–1980 3.1.1. Powstanie zespołu 3.1.2. Sukcesy widowisk Wesela grodziskiego, Miodobrania 3.1.3. Nancy – pierwszy zagraniczny występ 3.2. „Grodziszczoki” w latach 1981–1985 3.2.1. Sukcesy pomimo zmian 3.2.2. Osiągnięcia „Grodziszczoków” w latach 1982–1984 3.2.3. Przytoczna ’85. Wielki sukces na dziesięciolecie zespołu 3.3. U schyłku PRL-u. Lata 1986–1989 3.3.1. Działalność międzynarodowa zespołu w latach 1986–1987 3.3.2. „Grodziszczoki” pod koniec PRL-u. Lata 1988–1989 3.4. Aktywność zespołu z Grodziska Dolnego w III RP. Lata 1990–1996 3.4.1. Niemcy 3.4.2. Finlandia 3.4.3. Od święta Gór do Nagrody im. Oskara Kolberga 3.4.4. Od Lwowa do Medalu Franciszka Kotuli 3.4.5. Ameryka 3.5. Pod koniec wieku. Lata 1997–2000 3.5.1. Pierwsze lata po podróżach 3.5.2. Dwudziestopięciolecie 3.5.3. „Grodziszczoki” w ostatnim roku XX wieku   ROZDZIAŁ IV Repertuar regionalnych zespołów pieśni i tańca z Gaci oraz Grodziska Dolnego 4.1. Obrzędy 4.1.1. Miodobranie w Grodzisku 4.1.2. Wesele grodziskie 4.1.3. Osłęby gackie 4.1.4. Oczepiny gackie 4.1.5. Lamenty żałobne 4.2. Tańce 4.2.1. Polka gacok 4.2.2. Sztajerek staromiejski 4.2.3. Polka uginana 4.2.4. Siano grabała 4.2.5. Polka z kropką 4.2.6. Polka przez nogę   Zakończenie   Spis fotografii, map, rysunków i tabel   Wykaz źródeł   Aneks  Indeks nazwisk

Skip to content