[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:  Jerzy Maternicki (Rzeszów) – Wstęp, Zagadnienia ogólne: Andrzej Stępnik (Lublin) – Pogranicze jako przestrzeń badawcza, Christoph Augustynowicz (Wiedeń) – Badania nad dziejami i kulturą Galicji w Austrii, Леонід Зашкільняк (Львів) – Дослідження історії та культури Галичини в Україні, István Kovács (Budapeszt) – Przypominanie i zapominanie Galicji przez historyków węgierskich, Jadwiga Hoff (Rzeszów) – Badania nad dziejami i kulturą Galicji w Polsce, Jan Wnęk (Krosno) – Rozwój badań nad historią regionalną w Galicji, Adrian Uljasz (Rzeszów) – Biblioteki cyfrowe jako pomoc w badaniach nad dziejami Galicji 1772–1918 i w edukacji regionalnej, Społeczeństwo i gospodarka: Zdzisław Budzyński (Rzeszów) – Polskie badania demograficzno-historyczne Galicji. Przegląd kierunków i ocena ważniejszych osiągnięć, Krzysztof Broński (Kraków) – Problemy gospodarcze Galicji w polskiej historiografii na przełomie XX i XXI wieku, Grzegorz Zamoyski (Rzeszów) – Badania nad dziejami instytucji finansowych w Galicji, Bogusław Piotr Marks (Pabianice) – Giełda we Lwowie – stan badań i potrzeby, Szczepan świątek (Kraków) – Bankowość galicyjska na tle bankowości krajów Austro-Węgier. Studium historyczno-porównawcze, Dariusz Opaliński (Rzeszów) – Polskie badania nad historią kolejnictwa galicyjskiego 1847–1914. Stan i potrzeby, Jacek Purchla (Kraków) – Problematyka badań nad dziejami Krakowa i Lwowa w XIX wieku z perspektywy ostatniego dwudziestolecia. Refleksja urbanologiczna, Sabina Rejman (Rzeszów) – Samorządy gminne znaczniejszych miast Galicji Zachodniej – problemy metodologiczne badań, Jerzy Komorowski (Wrocław) – Ziemiaństwo – elementy portretu grupy w badaniach historyczno-socjologicznych, Szczepan Kozak (Rzeszów) – Kobieta w Galicji. Problemy metodologiczne badań, ich dotychczasowy dorobek i postulaty na przyszłość, Wacław Wierzbieniec (Rzeszów, Jarosław) – Dobroczynność i opieka społeczna w Galicji w okresie autonomii – stan i perspektywy badań, Ewa Barnaś-Baran (Rzeszów) – Dobroczynny nurt opieki, wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w Galicji – stan badań, Tracie L. Wilson (Lipsk) – Badania nad zagadnieniami opieki społecznej i handlu kobietami z perspektywy antropologii prawa i etnografii komunikacji, Życie polityczne: Waldemar Łazuga (Poznań) – Galicja w Wiedniu. Polacy wobec gabinetów prowizorycznych i „pax Koerberiana”, Antoni Cetnarowicz (Kraków) – Życie polityczne w Galicji z perspektywy słoweńskiego i chorwackiego ruchu narodowego, Zbigniew Lenart (Rzeszów) – O potrzebie badań nad kulturą polityczną czasów autonomii galicyjskiej. Kultura polityczna, jej istota, problemy metodologiczne, Lidia Michalska-Bracha (Kielce) – Uczestnicy powstania styczniowego w życiu społeczno-politycznym Galicji w dobie autonomicznej. Aspekty źródłowe badań i ich perspektywy, Mariusz Menz (Poznań) – Stan badań nad myślą polityczną krakowskich stańczyków (ze szczególnym uwzględnieniem Stanisława Koźmiana), Damian Szymczak (Poznań) – Stan badań nad ministerstwem dla Galicji, Mirosława Bednarzak-Libera (Siedlce) – Ruch ludowy w Galicji – stan badań i postulaty, Alojzy Zielecki (Rzeszów) – Galicja ośrodkiem formowania się polskiego ruchu paramilitarnego – stan i potrzeby badań, Jacek Magdoń (Sędziszów Małopolski) – Polski ruch paramilitarny na Podhalu w latach 1912–1914 – stan badań i postulaty.

Skip to content