[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: OśWIATA, PRASA, SZTUKA: Andrzej Me (Rzeszów) – Oświata w Galicji. Stan badań i ich perspektywy, Mariola Hoszowska (Rzeszów) – Oświata pozaszkolna w Galicji. Szkic z dziejów Macierzy Polskiej we Lwowie (1882–1918), Anna Pachowicz (Tarnów) – Działacze tarnowskich instytucji oświatowych w świetle lokalnej prasy, Katarzyna Thomas (Rzeszów) – Sprawozdania gimnazjalne z Drohobycza jako źródło do badań wielokulturowości miasta galicyjskiego, Jolanta Lenart (Rzeszów) – Praca w Galicji. Przygotowanie do zawodu w okresie autonomicznym. Stan badań i potrzeby, Lidia Melnyk (Lwów) – Badania nad galicyjską prasą. Stan i perspektywy metodologiczne, Piotr Żbikowski –  Początki narodowej niewoli pod zaborem austriackim w „Gazecie Krakowskiej”, Stanisław Kryński (Rzeszów) – Pożegnanie z Cekanią w prozie Emila Zegadłowicza i Kazimierza Sejdy, Danuta Sosnowska (Warszawa) – Zamilknięcia, czyli choroby utajone w obrazie „chorej Galicji”, Leszek Mazepa (Rzeszów) – Kultura muzyczna Galicji w tematyce badawczej naukowców z Polski i Ukrainy (Metodologiczne aspekty wyświetlenia kultury muzycznej Lwowa i Galicji Wschodniej), Jolanta Wąsacz-Krztoń (Rzeszów) – Kultura muzyczna Krakowa w I połowie XIX wieku. Stan badań, Marzena Lubowiecka (Rzeszów) – Rola mecenatu instytucjonalnego i obywatelskiego w Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym we Lwowie w latach 1857–1913. Problematyka i postulaty badawcze, Luba Kijanowska-Kamińska (Lwów) – Metodologiczne zasady badań nad galicyjską kulturą muzyczną XIX wieku, Iryna Antoniuk (Lwów) – Zbiory biblioteczne jako źródło badań nad kulturą Galicji (zabytkowe utwory muzyków austriackich z końca XVIII – początku XIX w. z archiwów nutowych Biblioteki Lwowskiej narodowej akademii muzycznej im. M.W. Łysenki), Teresa Mazepa (Rzeszów) – Zagadnienia tożsamości (identyfikacji) narodowej w procesie powstawania i w działalności Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, Adrianna Sznapik (Warszawa) – Polacy i polska sztuka na Wystawie światowej w Paryżu w 1900 r. Pawilon Galicyjski, Varia: Peter Kónya (Preszów) – Marek Holländer z Tarnopola, założyciel żydowskiej społeczności w Preszowie, Andrzej Olejko (Rzeszów) – Zarys historii baloniarstwa oraz lotnictwa sportowego i wojskowego z terenu Galicji na przełomie XIX/XX wieku – przyczynek do tematyki lotniczej wielkiej wojny 1914–1918, Beata Nykiel (Kraków) – Zachodniogalicyjskie cmentarze z I wojny światowej. Stan badań, Jacek Żuławski (Kraków) – Doniesienie o publikacjach Istvána Kovácsa Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego 1848–1849 i Leona Żuławskiego Oblężenie Limanowy czyli Rzeź Galicyjska 1846 wierszem i inne utwory, Aneks – Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772–1918”.

Skip to content