[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja i jej dziedzictwo, t. 15: Działalność wyzwoleńcza

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Tematyka wszystkich tekstów zawartych w 15. tomie serii wydawniczej “Galicja i jej dziedzictwo” poświęcona jest próbom odzyskania niepodległości bądź uzyskania prawa autonomii w ramach monarchii austro-węgierskiej. Cykl rozpraw otwiera artykuł Mariana Stolarczyka o zrywie niepodległościowym Galicji w 1848 roku. Kolejne 4 rozprawy przedstawiają okres starań o autonomię, m.in.: dramatyczne działania dla sprawy narodowej podejmowane przez dwu wybitnych demokratów galicyjskich – Franciszka Smolkę i Floriana Ziemiałkowskiego. Artykuły Alojzego Zieleckiego i Eryka Krawczyka powracają do problematyki walki o niepodległość – traktują bowiem o młodzieżowym ruchu niepodległościowym. Spis treści: Od redaktora, Marian Stolarczyk (Rzeszów) – Galicyjska Gwardia Narodowa w 1848 roku. cz. II. Od utworzenia Centralnej Rady Narodowej do wprowadzenia stanu wojennego we Lwowie. Zbigniew Fras (Wrocław) – Od współpracy do rywalizacji – działalność polityczna Franciszka Smolki i Floriana Ziemiałkowskiego w okresie walki o autonomię Galicji (1860–1873), Stanisław Pijaj (Kraków) – Polska akcja propagandowa na terenie Wiednia w okresie starań Galicji o autonomię (sprawa współpracy polityków polskich z dziennikiem “Die Debatte”), Paweł Sierżęga (Rzeszów) – Obchody kazimierzowskie w Galicji (1869 r.), Paweł Sierżęga (Rzeszów) – Obchody rocznicy unii lubelskiej na terenie Galicji w 1869 roku. alojzy Zielecki (Rzeszów) – Zaranie polskiego ruchu młodzieżowego w Galicji. Eryk Krawczyk (Jasło) – Młodzieżowy ruch niepodległościowy na terenie regionu tarnowskiego w okresie autonomii galicyjskiej.

Skip to content