[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja i jej dziedzictwo, t. 19: Orężem i pracą. Życie i działalność Walerego Wielogłowskiego (1805–1865)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Liczba dostępnych egzemplarzy: 1  Jest to biografia Walerego Wielogłowskiego (1805–1865) – ziemianina, uczestnika powstania listopadowego, organizatora konspiracji popowstaniowych, emigranta, działacza organicznego i gospodarczego, publicysty, księgarza, wydawcy, posła na Sejm Krajowy oraz czołowej postaci galicyjskiego ruchu ultramontańskiego. Zamiarem Autora było przypomnienie i wyeksponowanie dziejów wybitnego człowieka i jego znaczącego wkładu w historię Galicji. Praca składa się z 4 rozdziałów, w których zaprezentowano: okres dzieciństwa i młodości W. Wielogłowskiego początki kariery urzędniczej w Królestwie Polskim udział w powstaniu listopadowym i konspiracjach galicyjskich okres życia na emigracji (1936–1848) działalność w kraju (1848–1865). Praca jest opatrzona bogatym wykazem źródeł archiwalnych, drukowanych i opracowań oraz aneksem zawierającym uproszczoną tablicę genealogiczną rodu Wielogłowskich i spis wydawnictw jego autorstwa.

Skip to content