[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Galicja i jej dziedzictwo, t. 21: Walerian Kalinka (1826–1886) i jego badania nad epoką porozbiorową

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Część pierwsza PORTRET HISTORYKA
I. Życie i dzieło
II. Poglądy na historię i jej funkcję społeczną
Część druga WIZJA CZASÓW POROZBIOROWYCH
I. Pierwsze przejawy zainteresowania epoką
II. Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim
III. Żywot Tadeusza Tyszkiewicza
IV. Publicystyka drugiej połowy lat 50. – pierwszej połowy lat 70.
V. Królestwo Kongresowe i związki tajne
VI. Jenerał Dezydery Chłapowski
VII. Uwagi końcowe
ANEKSY
I. Monografie historyków: oczekiwania i rzeczywistość
II. Polskie badania nad historią powszechną (do 1918 r.)
Indeks nazwisk

Skip to content