[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ I Geneza ruchu higienicznego w Europie w XIX wieku 1. Rozwój zainteresowań zagadnieniami higienicznymi w Europie 2. Kształtowanie się koncepcji higieny szkolnej 3. Zagadnienie higieny dzieci i młodzieży na międzynarodowych kongresach i wystawach 4. Przenikanie ruchu higienicznego na ziemie polskie ROZDZIAŁ II Warunki higieniczno–zdrowotne w Galicji na przełomie XIX i XX wieku 1. Sytuacja ekonomiczno-gospodarcza 2. Warunki życia ludności 3. Stan sanitarno-zdrowotny galicyjskich miast i wsi 4. Opieka zdrowotna ROZDZIAŁ III Popularyzacja higieny w działalności społeczeństwa galicyjskiego 1. Działalność towarzystw higieniczno-lekarskich na rzecz upowszechniania wiedzy higienicznej 2. Wykłady, wystawy, wydawnictwa jako formy krzewienia wiedzy higieniczno-zdrowotnej 3. Promocja zdrowia i higieny na łamach czasopism ROZDZIAŁ IV Sytuacja higieniczno–zdrowotna w szkołach 1. Warunki sanitarno-zdrowotne w szkołach ludowych 2. Stan higieny w galicyjskich szkołach średnich 3. Warunki sanitarne w seminariach nauczycielskich i internatach ROZDZIAŁ V Kierunki rozwoju higieny szkolnej w Galicji 1. Higiena wieku dziecięcego jako przedmiot rozważań zjazdów lekarskich i higienicznych 2. Podstawy prawne organizacji procesu nauczania z punktu widzenia higieny szkolnej 3. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej w szkołach ROZDZIAŁ VI Realizacja postulatów higienicznych w szkolnictwie galicyjskim 1. Treści higieniczne w szkolnych programach nauczania 2. Podręczniki do higieny dla dzieci i młodzieży 3. Gimnastyka w szkołach ludowych i średnich jako element wychowania higienicznego 4. Opieka lekarzy szkolnych 5. Pozaszkolna opieka higieniczno–zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą Zakończenie Bibliografia Spis tabel Aneks 1. Sylwetki galicyjskich działaczy zaangażowanych w ruch higieniczny 2. Wybrane dokumenty archiwalne Indeks nazwisk Summary

Skip to content