[wcas-search-form]

40.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Od Redakcji Editorial   NOWOCZESNOśĆ Tomasz Pudłocki Miejsce kobiety w społeczeństwie „doby postępu” według polskojęzycznej prasy lokalnej miast prowincjonalnych Galicji Wschodniej przed I wojną światową Ewelina Maria Kostrzewska Wokół problemów modernizacji życia kobiet. Ziemiańskie publicystki z Królestwa Polskiego o rodaczkach z Galicji na początku XX wieku Ірина Орлевич Жіноче питання у трактуванні русофілів (за сторінками періодичного видання «Временникь Ставропигійскoго Института») Sabina Rejman Kobieta w obliczu przemian modernizacyjnych na przełomie XIX i XX wieku (na przykładzie Rzeszowa) Joanna Kordzikowska Prostytucja w przestrzeni publicznej i prywatnej Rzeszowa na przełomie XIX i XX wieku. Zarys problematyki Iwanna Czerczowycz „Zdrowa, niemoralna, bez najmniejszego wykształcenia”: kobiety w sprawach karnych na podstawie dokumentów Sądu Krajowego we Lwowie (druga połowa XIX – początek XX wieku) Ołena Hanusyn „Inteligentna kobieta nasza czuła się jednocześnie Rusinką i mężczyzną”: wątki kobiece w kształtowaniu się ukraińskiej inteligencji w dziewiętnastowiecznej Galicji   TRADYCJA Piotr Szkutnik Długość życia i przyczyny zgonu kobiet w parafii Chrzanów na przełomie XVIII i XIX wieku Jan Kwak Życie i obyczajowość kobiet na Podhalu w XIX wieku Franciszek Wasyl Kobieta w ormiańskim kręgu rodzinnym w przedautonomicznej Galicji Roman Pelczar Miejsce kobiet w rodzinach chłopskich w czasach galicyjskich w świetle literatury pamiętnikarskiej Наталя Колб Роль жінки (матері / дружини) в житті греко-католицького парафіяльного духовенства в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі о. Ісидора Глинського) Arkadiusz Stanisław Więch „Parafialna emancypacja”. Przyczynek do badań nad religijnością mieszkanek prowincji galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku Edyta Chomentowska Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Przeworsku w latach 1900–1918 Marcin Smoter Sanockie Towarzystwo Dobroczynności Pań pw. św. Wincentego à Paulo w latach 1902–1914 Klaudiusz święcicki Pozycja kobiety z rodziny inteligenckiej z galicyjskiej prowincji na przełomie XIX i XX wieku. Przykład Heleny Kantor   PORTRETY Beata Walęciuk-Dejneka Galicyjskie portrety kobiet – Maria Dulębianka Ewa Barnaś-Baran Maria Turzyma (ok. 1860 – 1922) – w służbie rodzinie i narodowi Ilona Florczak Socjalistka na prowincji – społeczna i polityczna działalność Zofii Moraczewskiej w Galicji (do 1914 roku) Adrian Uljasz Aniela Aszpergerowa. Galicyjska artystka Jolanta Wąsacz-Krztoń Klara Czop-Umlauf w kulturze muzycznej Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Adam Redzik Janina Makarewicz czy Juliuszowa Makarewiczowa – literatka i działaczka społeczna czy profesorowa? Magdalena Nowak Zofia z Fredrów Szeptycka – we dworze i na salonach Robert Borkowski Maria Lubomirska i Karol Radziwiłł. Małżeństwo z przymusu Maria Porębska Zofia Jachimecka – szkic do portretu Anna Pachowicz Aniela Pisz (1860–1934) – przedsiębiorcza kobieta w galicyjskim mieście   VARIA   Elżbieta Biesiadecka Bohaterki dziejów porozbiorowych na łamach galicyjskich kalendarzy doby autonomicznej (do 1914 roku) Mariola Hoszowska Dziewiętnastowieczne polskie podręczniki historii a narracje o kobietach Břetislav Princ Kobieta w Galicji widziana czeskimi oczyma w XIX i XX wieku Tadeusz Półchłopek Satyryczne portrety galicyjskich arystokratek w dyskursach kulturowych Leszka Dunina Borkowskiego Мар’яна Байдак Жінка в Галичині в умовах Першої світової війни у світлі порівняльних студій Ks. Stanisław Nabywaniec Gwałt – zbrodnia wojenna

Skip to content