[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja i jej dziedzictwo, t. 25: Polskie i ruskie (ukraińskie) szkoły gminne w systemie oświaty ludowej w Galicji (do 1875 r.)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. SYSTEM SZKOLNICTWA LUDOWEGO W GALICJI W LATACH 1774–1875
1. Prawno-organizacyjne uwarunkowania działalności szkół ludowych
2. Typy szkół ludowych w Galicji
Rozdział II. SIEĆ SZKÓŁ GMINNYCH
1. Szkoły z nauką tygodniową
2. Szkoły z nauką niedzielną
3. Nadzór szkolny
Rozdział III. SPOŁECZNOŚĆ SZKÓŁ GMINNYCH
1. Uczniowie
2. Kadra nauczycielska
Rozdział IV. PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY W SZKOŁACH GMINNYCH
1. Baza lokalowa szkół gminnych
2. Realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel
Indeks nazwisk
Indeks miejscowości

Skip to content