[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja i jej dziedzictwo, t. 26: Szkoły Główne w Galicji w latach 1775–1873

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Sieć szkół głównych
1. Prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania szkół głównych
2. Rozwój sieci szkół głównych
3. Preparandy przy szkołach głównych
ROZDZIAŁ II
Uczniowie
1. Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów tygodniowych
2. Liczebność uczniów tygodniowych
3. Liczebność uczniów w klasach
4. Liczebność uczniów w trakcie roku szkolnego
5. Wiek uczniów
6. Płeć uczniów
7. Pochodzenie społeczne, wyznaniowe i narodowościowe uczniów
8. Liczebność uczniów nauki niedzielnej
ROZDZIAŁ III
Kadra pedagogiczna
1. Kwalifikacje pedagogiczne i postawy społeczne
2. Kadra dyrektorska
3. Kadra nauczycielska
4. Pozycja materialna kadry nauczającej
ROZDZIAŁ IV
Proces dydaktyczno-wychowawczy
1. Organizacja roku szkolnego
2. System klasowy i liczba klas
3. Plany nauczania
4. Programy nauczania i ich realizacja
5. Metody dydaktyczno-wychowawcze
6. Podręczniki i inne środki dydaktyczne 1
7. Proces wychowawczy
8. Proces dydaktyczno-wychowawczy w szkołach niedzielnych
9. Baza lokalowa
10. Ocena działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół głównych
Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Wykaz tabel
Wykaz tabel w tekście
Wykaz tabel w aneksie
Indeks nazwisk
Indeks miejscowości

Skip to content