[wcas-search-form]

35.64 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja. Studia i materiały, 2/2016: Filozofia w Galicji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , , ,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Table of contents Od redakcji Leszek Gawor, Filozofia w Galicji. Wprowadzenie   Rozprawy i artykuły Ryszard Wójtowicz, Filozofia i naród. O istocie romantyzmu Józefa W. Gołuchowskiego Piotr Gugała, Walenty Chłędowski – filozof „z” i „dla” Galicji Stanisław Jedynak , Lwowskie początki pozytywizmu polskiego Jerzy Kojkoł, Ludwika Gumplowicza społeczno-filozoficzne myślenie o religii Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Galicji w drugiej połowie XIX wieku Mirosław Mylik, Wkład polskich filozofów z Galicji w neoscholastykę przełomu XIX i XX stulecia Magdalena Milczarek-Gnaczyńska, Galicyjskie drogi i bezdroża w filozofii narodowej Władysława Mieczysława Kozłowskiego Artur Mordka, Klemensa Hankiewicza idea filozofii narodowej i słowiańskiej Przemysław Paczkowski, Wincenty Lutosławski i polski wkład w światowe badania nad Platonem Ignacy S. Fiut, ¬ródła myśli filozoficzno-ewolucyjnej Tadeusza Garbowskiego w czasach monarchii austro-węgierskiej Tomasz Mróz, Jan Bartunek (1859–1912) – nauczyciel gimnazjalny w Rzeszowie jako badacz i użytkownik filozofii antycznej Anna Jedynak, Początki szkoły lwowsko-warszawskiej Michał Bohun, Upiór polskości. Galicja w życiu i myśli Stanisława Brzozowskiego Paweł Polak, Julian Edwin Zachariewicz – filozoficzne ścieżki galicyjskiego intelektua-listy Stanisław Obirek, Sokratejski model filozofii Stanisława Vincenza zakorzeniony w doświad-czeniu Galicji końca XIX i pierwszej połowy XX wieku Małgorzata Sokołowicz, Galicyjski raj utracony. Wielokulturowa wizja Galicji przełomu wieków w pismach Josepha Rotha Gerard Głuchowski, „Philosophia perennis” Romualda Balaweldera   ¬ródła i materiały Mariola Hoszowska, Listy Kazimierza Twardowskiego do Ludwika Finkla   Recenzje i omówienia Stepan Ivanyk, Ukraińscy filozofowie w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Wyd. Semper, Warszawa 2014, ss. 224 (Paweł Balcerak)   Opisy przedmieść Lwowa XVI–XVIII stulecia. Uwagi na marginesie książki: Описи передмість Львова XVI–XVIII століть, oprac. A. Feloniuk, Lwów 2014, ss. 752 (Konrad Rzemieniecki)   Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz- -Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski, Akademia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył Adam Redzik, Kraków 2015, ss. 1302 (Paweł Sierżęga)   Kronika Jubileusz prof. dr hab. Jadwigi Hoff z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej. Rzeszów, 24 kwietnia 2015 r. (Szczepan Kozak)   Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej (XIX–XXI wiek)”. Rzeszów, 21–22 maja 2015 r. (Agnieszka Kawalec)   Międzynarodowa konferencja naukowa „Wieś polska między pierwszym rozbiorem a kongresem wiedeńskim”. Kraków, 28 maja 2015 r. (ks. Stanisław Nabywaniec)   Konferencja naukowa „Sacrum a przestrzeń – z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII–XX w.”. Rzeszów, 22 października 2015 r. (Jerzy Kuzicki)   Sympozjum „Szkolne podręczniki do nauki historii w Galicji”, Wiedeń, 23 czerwca 2016 r. (Mariola Hoszowska)   Materiały do bibliografii Galicji za rok 2011 Opracowali: Christoph Augustynowicz, Natalia Bieńkałowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga

Skip to content