[wcas-search-form]

43.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja. Studia i materiały, 3/2017: 200 lat Ossolineum

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , , ,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI     Table of contents   ROZPRAWY I ARTYKUŁY Maciej Matwijów, Blaski i cienie kuratorii literackiej Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w latach 1827–1944   Adam Redzik, Z dziejów kuratorii ekonomicznej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie – o pewnym sporze prawnym (czy tylko?)   Grzegorz P. Bąbiak, Wokół mecenatu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w XIX w. Bożena Figiela, Zbiory przeworskie w kolekcji Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Dary Henryka i Jerzego Lubomirskich   Agnieszka Franczyk-Cegła, Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego Лідія Лазурко, Часопис Національної бібліотеки імені Оссолінських у Львові в XIX столітті   Ірина Глушик, Авґуст Бєльовський та Іван Вагилевич: наукова співпраця у Національному інституті імені Оссолінських   Joanna Pisulińska, Maurycy Dzieduszycki (1813–1877) i jego zainteresowania przeszłością   Lidia Michalska-Bracha, Kilka uwag na temat inicjatywy „biblioteki syberyjskiej” w lwowskim Ossolineum   Данило Кравець, Зв’язки українських науковців із Національним Закладом ім. Оссолінських у Львові   Mariola Hoszowska, „Pamięć” i „historia” instytucji. Ossolineum w międzypokoleniowej refleksji Polaków (do 1939 r.)   Маріанна Мовна, Оссолінеум у дзеркалі путівників Львовом (1871–1939)   Robert Kotowski, Udział Wacława Olszewicza w ratowaniu zbiorów Ossolineum we Lwowie   ¬RÓDŁA Marek Miławicki, „Zostaję raz na zawsze życzliwym przyjacielem”. Korespondencja pomiędzy historykami Augustem Bielowskim i dominikaninem Sadokiem Barączem   Adam świątek, „W sprawie ruskiej” Platona Kosteckiego   Paweł Sierżęga, Inicjatywy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w sprawie gromadzenia materiałów do historii Galicji   RECENZJE Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського, Світ, Львів 2016, 440 с. (Vitalii Yaremchuk)   Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921, część I i II, wstęp Piotr Biliński, opracowanie Piotr Biliński, Paweł Plichta, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa–Kraków 2016, cz. I, ss. 508, cz. II, ss. 478 (Paweł Sierżęga)   Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 r., red. Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 662 (Rafał Stobiecki)   „Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2015, t. I, ss. 352, ilustracje, tabele, wykresy, „Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2016, t. II, ss. 344, ilustracje, tabele, wykresy. „Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2017, t. III, ss. 352, ilustracje, tabele, wykresy (Jerzy Kuzicki) KRONIKA Międzynarodowa konferencja naukowa: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura (Kraków, 1–2 czerwca 2016 r.) (Agnieszka Kawalec)   Międzynarodowa konferencja naukowa „Rok 1846 w Krakowie i Galicji – odniesienia, interpretacje, pamięć”, Kraków, 16–17 listopada 2016 r. (Jerzy Kuzicki)   Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi w Galicji”, Boguchwała–Rzeszów, 8–9 czerwca 2017 r. (Alicja Maślak-Maciejewska)   Materiały do bibliografii Galicji za rok 2012 Opracowali: Christoph Augustynowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Jerzy Kuzicki, Natalia Kurniawka, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga, Beata Wasser

Skip to content