[wcas-search-form]

37.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja. Studia i materiały, 4/2018: Codzienność w Galicji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , , ,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Table of contents   ARTYKUŁY I ROZPRAWY Szczepan Kozak, Niecodzienna codzienność. Galicja i życie codzienne jej mieszkańców w badaniach historycznych po 2010 roku   Oblicza codzienności Damian Szymczak, Nad modrym Dunajem. Refleksje o życiu codziennym polskich polityków w Wiedniu w okresie konstytucyjnym 1861-1914 Sabina Rejman, Boże Narodzenie i Wielkanoc w życiu codziennym miesz­kańców Tarnowa i Rzeszowa na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy lokalnej Anna Pachowicz, Codzienne problemy mieszkańców Galicji na przykładzie społeczności ziemi tarnowskiej w świetle pisma ,, Orzeł” Jolanta Wąsacz-Krztoń, Kobiety na estradzie muzycznej Rzeszowa na prze­łomie wieków XIX i XX Beata Lorens, Życie codzienne w klasztorze bazyliańskim w Galicji (do 1882 roku) Tomasz Pudłocki, Księgi ogłoszeń dyrekcji jako źródło do dziejów dnia po­wszedniego w galicyjskiej szkole średniej na początku XX wieku   Varia Arkadiusz Stanisław Więch, Społeczność żydowska dębickiego sztetla na prze­łomie XIX i XX wieku Jan Kuca, W oblężonej twierdzy Przemyśl (1914/1915) – w świetle wspomnień i dzienników Hanna Wajda-Lawera, Na kuracji i wywczasach Jerzy Krawczyk, Od akademii do akademii. Zabiegi o kształcenie górników w Krakowie (do początków XX wieku)   ¬RÓDŁA Krzysztof ślusarek, Przestrzeń miejska Zbaraża w świetle akt podatkowych z lat 80. XVIII wieku Grzegorz Zamoyski, Opis powiatu ropczyckiego z 1873 roku Wojciech Ziobro, Radosław Waśko, Bazy danych w opracowywaniu galicyj­skich ksiąg metrykalnych Marianna Mowna, Przewodniki po Lwowie opublikowane w latach 1919-1939 (bibliografia)   ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY O KSIˇŻKACH Jadwiga Hoff, „Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja” (Galicja i jej dziedzictwo, t. 24), red. Jolanta Kamińska-Kwak, Szczepan Kozak, Dariusz Opaliński, Rzeszów 2016, 524 ss Mariusz Menz, Czy Stanisław Koźmian rozpoznałby samego siebie…? O książ­ce Wojciecha Dutki, „Zapomniany stańczyk. Rzecz o Stanisławie Koźmianie (1836-1922) „, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, 324 ss Agnieszka Kawalec, O codzienności nieco inaczej… W kontekście monografii Jana Kucy, „O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867—1918. Rzecz o codziennym życiu mieszkańców „, Stowarzyszenie Młody Mołodycz, Mołodycz 2017, 672 ss Szczepan Kozak, Michał Krajkowski, „ Oblicza prowincji. Galicja w polsko­języcznej prozie pisarzy zaboru austriackiego II połowy XIX wieku „, Wydaw­nictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 322 ss Szczepan Kozak, „Biuletyn Muzeum Kultwy Ludowej w Kolbuszowej” 2009, nr 1, 196 ss., 2012, nr 2, 256 ss., 2015, nr 3, 224 ss., 2017, nr 4, 244 ss Dariusz Opaliński, Stacja kolejowa Rozwadów. Głos w dyskusji nad początkami rozwadowskiego kolejnictwa na marginesie książki Grażyny Stojak, Stacja kolejowa Rozwadów. Akta galicyjskie c.k. Ministerstwa Kolei Żelaznych. Kweren­da w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Stalowa Wola 2017, 80 ss.   KRONIKA Szczepan Kozak, „Miasta Galicji w dobie przemian polityczno-ustrojowych w latach 1772—1867. Przestrzeń – społeczeństwo — władza”. Imiędzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 23 listopada 2017 r. Wojciech Ziobro, Konferencja naukowa „¬ródła masowe XIX i XX wieku – formy udostępniania”. III Konferencja edytorów źródeł XIX i XX wieku, Warszawa, 19 czerwca 2018 r.   Materiały do bibliografii Galicji za rok 2013

Skip to content