[wcas-search-form]

36.72 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja. Studia i materiały, 5/2019: Filozofia w Galicji II

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , , ,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Table of contents

Natalia Kovalchuk, Leszek Gawor, Philosophy in Galicia II. Introduction

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Leszek Gawor, Galician neomessianism

Andriy Kadykalo, Ihor Kariwec, Samoświadomość filozoficzna galicyjskich intelektualistow narodowości ruskiej końca XIX i początku XX wieku: Klemens Hankiewicz i Wasyl Szczurat

Aleksander Ćuk, Słowiańszczyzna południowa na przełomie wiekow XIX i XX z perspektywy Klubu Słowiańskiego

Olga Liszczyńska, Humanistic and Christian values in the philosophical concepts of Eastern Galician thinkers of the first half of the twentieth century

Romana Kolarzowa, Jak „żydowskie zacofanie” stało się natchnieniem filozofii. Chasydzkie tropy u Martina Bubera, Franza Rosenzweiga i Emmanuela Levinasa

Teresa Zawojska, The ethical views of Wojciech Dzieduszycki

Anna Droś, Sokrates w myśli Wojciecha Dzieduszyckiego

Lidia Michalska-Bracha, Wojciech Dzieduszycki wobec oceny powstania styczniowego i polskich dziejow porozbiorowych. Wokoł debaty nad dziełem Stanisława Koźmiana „Rzecz o roku 1863”

Oresta Łosyk, Z badań nad filozoficzną problematyką prac Wołodymyra Barwinskiego

Oksana Darmoriz, Koncepcja antropologiczna Iwana Franki: ewolucjonizm kulturowo-społeczny w ukraińskiej filozofii

Natalia Kovalchuk, Fenomen uniwersalności w tworczości Iwana Franki

Grzegorz Grzybek, Etyka seksualna w ujęciu Jozefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego (1900–1923)

Mykhailo Skalets’ki, Khrystyna Khvoynytska, Dziedzictwo etyczne Kazimierza Twardowskiego i jego wspołczesne znaczenie (z okazji 80. rocznicy śmierci)

Przemysław Paczkowski, Władysław Witwicki jako tłumacz Platona

Krzysztof Bochenek, Father Konstanty Michalski’s outline of philosophy of history

Artur Mordka, Leona Chwistka oscylacje artystyczne

Stefan Konstańczak, Kazimierza Ajdukiewicza lwowskie wykłady z etyki

Grzegorz Szulczewski, Spuścizna intelektualna galicyjskich profesorow Uniwersytetu Jagiellońskiego w tworczości Adama Heydla

ŹRÓDŁA

Agnieszka Kawalec, Z Wielkopolski do Lwowa – w pogoni za realizacją marzeń. Przypadek Ksawerego Liskego w świetle korespondencji

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH

Aldona Młynarczuk, Szkolne podręczniki do nauki historii w Galicji, red. Bogusław Dybaś i Igor Kąkolewski, PAN Stacja Naukowa w Wiedniu (2019)

Piotr Olechowski, Andrzej Zwoliński, Lwowskie okruchy historii, Wydawnictwo AA, Krakow 2018, 256 ss.

KRONIKA

Agnieszka Kawalec, „Rok 1918. Koniec starego świata, początek nowego”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Poznań, 16–17 maja 2018 r.

Sabina Rejman, Konferencja naukowa „W drodze ku Niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku”, Bobrka, 4–5 kwietnia 2019 r.

Materiały do bibliografii Galicji za rok 2014

Skip to content