[wcas-search-form]

58.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja. Studia i materiały, 6/2020

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Table of contents

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Mobilność mieszkańców

Krzysztof Broński, The policy of national and state authorities in the scope of counteracting vagrancy in Galicia in the period of autonomy – an outline of issues

Уляна Мовна, Торговельна мобільність українських селян Галичини першої половини ХІХ ст. за даними львівської преси

Sabina Rejman, A contribution to the demographic characteristic of people who received the right of belonging to a gmina at the beginning of the 20th century (as illustrated by the cases of Lviv and Cracow)

Damian Szymczak, War and mobility. Galicians in the Kingdom of Poland during World War I

Zdzisław Budzyński, Jolanta Kamińska-Kwak, Mieszczanie rodowici i mi- granci. Ruch wędrówkowy ludności Przemyśla (według spisu mieszkańców z połowy 1918 roku)

Podróże i turystyka Elżbieta Biesiadecka, Pilgrimage movement in Galicia in the second half of the 19thcentury and at the beginning of the 20th century in the reports of the Galician press

Jolanta Wąsacz-Krztoń, Z historii muzycznych wędrówek polskich śpiewaków operowych po Galicji. Klementyna Czosnowska i Władysław Mierzwiński z wy-stępami we Lwowie i w Krakowie

Kinga Fink, Artysta w drodze. Wędrówki muzyka Stanisława Bursy nie tylko po Galicji z przełomu XIX i XX wieku

Mariola Hoszowska, Wpływ podróży na dynamikę życia wybranych uczniów Ksawerego Liskego

Arkadiusz S. Więch, Podróże badawcze archiwistów Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej na przełomie XIX i XX wieku

Mariusz Menz, Podróże kulturowe krakowskich stańczyków ze szczególnym uwzględnieniem relacji Stanisława Koźmiana

Наталія Мисак, Мандрівки галицької молоді наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: організація, характер, маршрути, вплив на формування особисто-сті гімназистів і студентів

Beata Lorens, Podróże galicyjskiej rodziny ziemiańskiej w XIX wieku na przy-kładzie Skrzyńskich

Aleksandra Szala, Wyjazdy Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny

Klaudiusz Święcicki, Zakopane i Tatry fin de siècle. Jan Kasprowicz – podróże artysty

Маріанна Мовна, Трускавець на сторінках туристичних путівників та путівників курортами (1875–1914)

Robert Gaweł, Galician automobilism

Varia Waldemar Łazuga, W kręgu mitu habsburskiego. Alicja Ankarcrona – Badeni – Habsburg – Altenburg (1889–1985)

Jerzy Kuzicki, Galicja w 1831 roku w opiniach emigrantów-uczestników powstania listopadowego

Joachim Popek, Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku

Adam Świątek, Polacy na uroczystościach ku czci Františka Palackiego i I Zjeździe Dziennikarzy Słowiańskich w Pradze w 1898 roku

Paweł Woś, Galicyjski ruch ludowy w początkowym okresie działalności Stronnictwa Ludowego

Anna Chudzińska, Wszechpolak austriackim ministrem kolei. Wokół kariery politycznej Stanisława Głąbińskiego

ŹRÓDŁA i MATERIAŁY

Paweł Sierżęga, Listy Antoniego Prochaski do Aleksandra Semkowicza (1876–1887) w zbiorach prywatnych Teofila Emila Modelskiego

Grażyna Stojak, Architektura galicyjskich dworców kolejowych (na wybranych przykładach drugorzędnych linii kolejowych)

ARTYKUŁY REZENZYJNE, RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH

Ewelina Maria Kostrzewska, Pod skrzydłami „Sokoła”. W kręgu opowieści Marzanny Raińskiej, Sokolnie galicyjskie. Historia i stan obecny, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2018, 476 ss.

Piotr Olechowski, Lutz C. Kleveman, Lwów. Portret utraconego miasta, przekł. Dariusz Guzik, Znak Horyzont, Kraków 2019, 344 ss.

KRONIKA

Magdalena Baran-Szołtys, Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska, (P)o Galicji: „Jeszcze więcej problemów!” Konferencja z okazji sześćdziesiątych pią-tych urodzin Profesora Aloisa Woldana, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 5–6 czerwca 2019

Wojciech Ziobro, „Forum Czasopism Historycznych”. Panel XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Lublin, 20 września 2019 roku

Materiały do bibliografii Galicji za rok 2015

Skip to content