[wcas-search-form]

51.84 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicja. Studia i materiały, 7/2021

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , , ,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Table of contents

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Alois Woldan, Buchacha city at the meeting point of different national narratives
Jarosław Moklak, The beginnings of “Studium Ruthenum”. A contribution to the history of the ukrainian education in Galicia, 1779–1787
Czesław Partacz, Ukraińskie dążenia niepodległościowe w czasie Wielkiej Wojny i po niej
Paweł Woś, Bohdan Januszpolsko-ukraiński miłośnik historii i pamiętnikarz o początkach Wielkiej Wojny
Andrzej Olejko, Ohne Flieger kein SiegBez lotników nie ma zwycięstwa! Szkic z działań lotnictwa austro-węgierskiego i niemieckiego w przeddzień przełamania gorlickiego 1915 r. w świetle archiwaliów i literatury pamiętnikarskiej
Michał Organ, The Boundary of the World” – The Beginnings of Tourism in the Bieszczady Mountains in the 19th Century
Agata Wdowik, Krasicki w sanatorium. Dylematy oświeceniowego kuracjusza u wód (Baden i Wiedeń 1792–1793)
Tomasz Kargol, Między Sławutą a Tarnowem. Podróże współpracowników i administratorów dóbr wołyńskich i ukraińskich ks. Hieronima Sanguszki na przełomie XVIII i XIX wieku
Maciej Wawrzczak, Kwestia komunikacyjno-transportowa w funkcjonowaniu uzdrowiska w Szczawnicy (XIX wiek – początek XX wieku)
Katarzyna Świetlik, Wzorzec aktywności kobiety na polu oświaty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie Zofii Romanowiczównej
Mariusz Menz, Z dziejów polskiego konserwatyzmu. Od Józefa Kalasantego Szaniawskiego do krakowskich stańczyków
Agata Strzelczyk, Dyplomata, Polak, minister spraw zagranicznych. Agenor Gołuchowski młodszy w karykaturze wiedeńskich pism satyrycznych
Szczepan Kozak, Issues related to notaries public’s offices in selected Galician law journals
Elżbieta Biesiadecka, Legenda Piotra Skargi w świetle galicyjskiej prasy doby autonomicznej
Paweł Sierżęga, W trosce o pamięć wieszcza. Lwów w obchodach sprowadzenia zwłok Adama Mickiewicza do Krakowa – 4 lipca 1890
Лідія Лазурко, Постать Вільгельма фон Габсбурга (Василя Вишиваного) у спогадах і історичних дослідженнях XX – поч. XXI ст.
Sabina Rejman, The First Demographic Transition in Galicia as an element of modernization – Rzeszów against the background of the largest cities in Galicia: Lviv and Kraków
Ks. Stanisław Nabywaniec, Powstanie placówek duszpasterskich u schyłku okresu galicyjskiego na przykładzie parafii Budziwój koło Rzeszowa
ŹRÓDŁA i MATERIAŁY
Agata Wdowik, Polacy w Baden na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle wybranych austriackich źródeł archiwalnych
Robert Gaweł, Ewidencja samochodów w Krakowie 1906–1918

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY O KSIĄŻKACH
Piotr Olechowski, Ważny krok w przywracaniu pamięci o mieście, którego już nie ma, czyli rzecz o stanisławowskich „historiach odnalezionych” przez Petra Hawrylyszyna i Romana Czorneńkiego w książce „Stanislawiw. Widnaideni istorji”, Brusturiw 2020, 256 ss. „Станіславів: віднайдені історії”, Брустурів 2020, 256 сс.
Vitali Telvak, Igor Hyrych, Vyacheslav Lypynsky: farmer and soldier (The ratio of democratic and conservative aspects in his historiosophy), Кyiv 2019, 310 p. [Гирич Ігор, В‘ячеслав Липинський: хлібороб і жовнір (Співвідношення демократичного і консервативного в його історіософії), Київ 2019, 310 с.]
Rafał Kolano, Р. Лехнюк, „На порозі модерного світу. Українські консерва-тивні середовища в Галичині в першій чверті XX століття”, Видавництво „Літопис”, Львів 2019, 392 ss.
Ігор Гирич, Лідія Лазурко, „Польська історична періодика у Східній Галичині ХІХ – початку ХХ ст.: типологія, ідеологія, проблематика” (монографія), Черкаси–Дрогобич: Видавничий дім „Гельветика”, 2020, 290 сc.
Igor Hyrych, The Correspondence of Mykhailo Hrushevskyi. Vol. 7: Mykhailo Hrushevskyi’s correspondence with Oleksandr Barvinskyi / Edited by V. Telvak, M. Diadiuk. – Lviv; Kyiv; New York; Ostroh, 2019.– 208 p.
Ewelina Maria Kostrzewska, Być mężczyzną w rodzinie, czyli drogi i bezdroża ojcostwa. Agata Barzycka-Paździor, Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2019
KRONIKA
Adam Świątek, Sprawozdanie z XV Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Intelektualne elity miasta”, zorganizowanej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w dniach 9–11 grudnia 2020 r.

Materiały do bibliografii Galicji za rok 2016

Skip to content