[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

PRZEDMOWA

I. Infrastruktura komunikacyjna i jej utrzymanie
Andrzej Janeczek Staropolski układ komunikacyjny na mapie józefińskiej Galicji z lat 1779–1783. Szansa czy iluzja rekonstrukcji?
Zdzisław Budzyński Cesarskie gościńce w Galicji. Pierwszy etap budowy sieci dróg bitych (wg mapy józefińskiej Fryderyka Miega)
Franciszek Faluszczak Drogi galicyjskie na mapie cywilnej Josepha Liesganiga
Wojciech Łuczyk Rozwój i utrzymanie dróg miejskich w Przemyślu (1772–1914)
Jan Kwak Rozwój i warunki komunikacji w Rzeszowie w dobie autonomii Galicji
Daniel Hanik Stan dróg i kolei w Karpatach na odcinku polsko-słowackim (1918–1939)

II. Koncepcje i organizacja komunikacji galicyjskiej
Krzysztof Broński Koncepcje i problemy rozwoju dróg wodnych w Galicji
Danuta Pustelak Koncepcje wykorzystania Dniestru jako szlaku komunikacyjnego w Galicji
Ryszard Tomczyk Kolej żelazna w monarchii habsburskiej. Szkic prawno-administracyjny
Maria A. Dutkowska Rozwój komunikacji pocztowej w Galicji XIX wieku. Zarys problematyki
Sabina Rejman Prawno-organizacyjne uwarunkowania komunikacji miejskiej w znaczniejszych miastach Galicji Zachodniej w latach 1889–1914

III. W drodze i o drodze
Jolanta Kamińska-Kwak Podróżowanie po Galicji
Adrian Uljasz Z Przemyśla do Przeszowy. Aleksander Fredro jako propagator kolei żelaznej w Galicji
Jacek Kurek Kolejowa edukacja… Galicyjsko-śląskie spotkania w pociągach i na dworcach
Paweł Grata, Patrycja Bielec-Cząstka Misje dworcowe w byłej Galicji jako element opieki nad kobietą w podróży w Drugiej Rzeczypospolitej
Dariusz Opaliński Galicyjskie trasy według przewodników turystycznych
Janusz Polaczek Szlak winny – inny wymiar. Od infrastruktury gospodarczej po formę symboliczną

IV. Nowe tematy i propozycje badawcze
Лeoнід Зaшкільняк Галичина на ментальних мапах українців XIX – початку XX століття
(Galicja na mapach mentalnych Ukraińców w XIX i na początku XX wieku)

Skip to content