[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Galla Anonima opowieść o królu Bolesławie i ubogim kleryku. Moraliter, anagogice, allegorice, historice

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Przedmiotem zainteresowania Szymona Wieczorka jest historia Galla Anonima o obdarowaniu przez hojnego króla Bolesława Szczodrego nieznanego z imienia, biednego cudzoziemskiego duchownego. Monarcha ofiarować miał przybyszowi tyle złota i srebra, ile ten uniesie, wspomagając go nawet własnym płaszczem, gdy odzienie biedaka rozdarło się od ciężaru. Historia, którą Gall otwarcie stawia za przykład potomnym, dzisiejszym czytelnikom kojarzy się raczej z baśnią. Okazjonalnie poświęca się jej więcej uwagi, spychając często na margines rozważań. Niniejsza monografia ma za cel wypełnić tę lukę, konfrontując różne proponowane dotąd interpretacje, oferując nowe spostrzeżenia i usiłując dociec związanych z treścią anegdoty zamysłów samego Anonima. Wieczorek prowadzi czytelnika przez opowieść, dogłębnie analizując różnorakie tropy, marginalne zmianki, szukając źródłowych analogii i odniesień oraz ewentualnych inspiracji. Dzięki stosowanym zabiegom narratorskim monografie dostarczy czytelnikowi wiele przyjemności z lektury.

SPIS TREŚCI, Wykaz stosowanych skrótów, Wstęp, „Factum memorabile”, Królewski gest i „malkontenci”, Moraliter?, Anagogice?, Praefiguratio allegorica?, Historice?, Scienter seu ignoranter?, Bibliografia, Źródła, Opracowania, Summary

Skip to content