[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:     Wstęp   Karolina Cynk Inżynieria genetyczna – technika usytuowana między naturą a kulturą Stefan Konstańczak Pomiędzy strachem a nadzieją – organizmy transgeniczne w biosferze Zbigniew Wróblewski Ryzyko jako problem moralny na przykładzie GMO Tomasz Kraj Czy zupełnie dowolne ingerencje w naturę? Metafizyczne zagadnienie praw­dy rzeczy Grzegorz Hołub Ocena moralna GMO. Postulaty etyki środowiskowej Adam Kulczycki Kościół katolicki a GMO Stanisław Jaromi GMO w perspektywie historii i etyki nauki Krzysztof Domaradzki, Anna Jezierska-Domaradzka Rośliny zmodyfikowane genetycznie – nadzieje, zagrożenia, alternatywy i per­spektywy na przyszłość Katarzyna Lisowska, Magdalena Gudyka Uprawy GMO w doświadczeniu amerykańskim – wpływ na ekonomikę gos­podarstw rolnych, środowisko i stosunki społeczne Jacek J. Nowak Uwalnianie GMO do środowiska rolniczego i żywności a bezpieczeństwo żyw­nościowe Anna Jurkiewicz, Franciszek Bujak Opinie młodzieży kończącej szkoły średnie na temat genetycznych mody­fi­kacji organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF) Natalia Kurhaluk, Halyna Tkachenko, Katarzyna Żółcińska, Anastasiia An­driichuk Stosunek mieszkańców Polski i Ukrainy do uprawy roślin modyfikowanych genetycznie Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy France’s stand on genetically modified food and its reception in the EU Anna Kempa-Dymińska Wpływ oceny moralnej GMO na kształt regulacji prawnych w UE Agnieszka Rabiega-PrzyłęckaWprowadzanie do obrotu żywności zmodyfikowanej genetycznie w świetle wspólnotowych i polskich uregulowań prawnych

Skip to content