[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wprowadzenie

Część 1. PRAWNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW
Mariusz Śladkowski Status prawny komisarza wyborczego
Joanna Uliasz Regulacje krajowego prawa wyborczego a wzmacnianie zjawiska celebrytyzacji i tabloidyzacji kampanii wyborczych
Aldona Ziobro Wolność prasy a ochrona prywatności polityków w kampanii wyborczej
Jakub Grzegorz Firlus, Natalie Fox Teoretyczna korelacja statusu mniejszości językowych a prawo do reprezentacji na szczeblu lokalnym i regionalnym – uwagi wokół województwa śląskiego

Część 2. POSTAWY I ZACHOWANIA WYBORCZE
Jarosław Flis, Dariusz Stolicki Przechyły terytorialne – zróżnicowania wyborczej bazy samorządowych włodarzy
Radosław Marzęcki Zróżnicowanie światopoglądowe a zachowania wyborcze młodych Polaków w 2015 r.
Agnieszka Ignasiak Zachowania wyborcze elektoratu wybranych miast średniej wielkości w Polsce w latach 2001–2015
Magdalena Skorupska Nieważne głosy w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2001–2015 z perspektywy badań geograficzno– politycznych
Tomasz Koziełło Województwa o najwyższym poparciu społecznym Ligi Polskich Rodzin w wyborach parlamentarnych, europejskich i samorządowych (2001–2007)
Maciej Drzonek Pochwała bezpartyjności? Paradoksy zachowań elektoratów partyjnych w wyborach prezydenta Szczecina
Dominik Szczepański Agitacja wyborcza na terenach kościelnych a postawy respondentów w elekcjach wyborczych w Polsce w 2015 r.
Katarzyna Zawadzka Działacze środowiska LGBT na polskiej scenie politycznej

Część 3. REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE
Rafał Chwedoruk Regionalne zróżnicowanie poparcia w wyborach parlamentarnych po 2004 r. dla socjaldemokracji w Polsce na tle innych państw Europy środkowej i Wschodniej
Dominik Sieklucki Pozycja partii postpezetpeerowskiej lewicy na polskiej scenie politycznej w perspektywie wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 r.
Łukasz Tomczak Partie i ugrupowania polityczne w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Tomasz Madras Geografia wyborcza województwa podlaskiego
Paweł Hayn Wybory samorządowe do Rady Miasta Dębica w 2010 i 2014 r. – analiza porównawcza
Wojciech Marek Kasprzyk Obraz powyborczy (w wybranych miastach) w województwie dolnośląskim i podkarpackim po wprowadzeniu systemu jednomandatowych okręgów wyborczych

Część 4. MEDIA W KAMPANIACH WYBORCZYCH
Wojciech Furman Sprawozdawcy czy doradcy? Działania dziennikarzy gazet regionalnych „Nowiny” i „Głos Szczeciński” w parlamentarnej kampanii wyborczej w 2015 r.
Beata Stępień-Załucka Rola środków nowoczesnej komunikacji w wyborach
Noty o autorach
Indeks nazwisk

Skip to content