[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Głos-Język-Komunikacja 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Od redakcji CZĘśĆ I ROZPRAWY Kazimierz Ożóg, Język jako wartość Grażyna Gunia, Terapia logopedyczna osób niesłyszących – aktualne zadania i aplikacje na przyszłość Magdalena Łuniewska, Joanna Kołak, Agnieszka Kacprzak, Marta Białecka-Pikul, Ewa Haman, Zofia Wodniecka, Wyzwania w diagnozie rozwoju językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych Wanda Kostecka, Diagnoza i terapia dysfagii w przypadku dzieci Izabela Marczykowska, Joanna Marnik, Przegląd rozwiązań umożliwiających komunikowanie się niemówiących dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową Kinga Szymona, Jak pracować z dzieckiem z ADHD? Natalia Kajka, Trening sukcesu w pracy z dzieckiem z ADHD Grażyna Cieślik, Rola diety w profilaktyce narządu głosu   CZĘśĆ II STUDIA PRZYPADKÓW Aneta Lew-Koralewicz, Rola diagnozy funkcjonalnej w planowaniu terapii logopedycznej dzieci z autyzmem Anna Kostecka, Psychospołeczne funkcjonowanie dziecka z systemem implantu ślimakowego Barbara Skarbek-Kostka, Katarzyna Bieńkowska, Zaburzenia mowy i komunikacji poza-werbalnej u dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju o podłożu genetycznym – zespół Retta Joanna Paluch-Bożek, Katarzyna Bieńkowska, Zaburzenia ogólnorozwojowe związane z zespołem Edwardsa   CZĘśĆ III GLOTTODYDAKTYKA (SCENARIUSZE ZAJĘĆ) Agnieszka Myszka, Małgorzata Kułakowska, Anna Jamrozek-Sowa, Pory roku Małgorzata Kułakowska, Anna Jamrozek-Sowa, Agnieszka Myszka, Polska grzeczność językowa Anna Jamrozek-Sowa, Agnieszka Myszka, Małgorzata Kułakowska, Czy opakowanie tworzy przedmiot?

Skip to content