[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Głos-Język-Komunikacja 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Od redakcji CZĘŚĆ I ROZPRAWY   Ewa Oronowicz-Kida, Unifikacja kulturowa w języku mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny (na przykładzie nazw własnych)   Ewa Kazanecka, Diagnostyka i postępowanie w zaburzeniach głosu   Agnieszka Płusajska-Otto, świadomość ciała i emocji w posługiwaniu się głosem   Aneta Domagała, „Księga życia” sposobem stymulowania osób starszych z otępieniem – w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i w sferze zachowań   Wanda Kostecka, Anna Kostecka, Logopedyczno-psychologiczne podejście do kompleksowej rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona   Katarzyna Ita Bieńkowska, Joanna Kuśmierczyk-Kubiak, Agnieszka Woźniak, Wpływ niedosłuchu na możliwość porozumiewania się w wieku senioralnym – propozycja modelu terapii CZĘŚĆ II STUDIA PRZYPADKÓW LOGOPEDYCZNYCH Aneta Lew-Koralewicz, Terapia neurologopedyczna dziecka z zespołem Lennoxa-Gastauta – studium przypadku   Bernadeta Żelazko, Izabela Marczykowska, Dyzartryczne zaburzenia mowy u pacjentki z chorobą Parkinsona   Dorota Kopeć, Wanda Kostecka, Diagnoza i program terapii logopedycznej osoby dorosłej jąkającej się w ujęciu interdyscyplinarnym   Anna Kostecka, Diagnoza i terapia logopedyczna osoby dorosłej z postlingwalnym ubytkiem słuchu CZĘŚĆ III GLOTTODYDAKTYKA  Agnieszka Gerula, Monika Ochałek, Edyta Żuczek, Na dobry początek – scenariusz zajęć do nauki języka polskiego jako obcego dla poziomu A1   Magdalena Drzał, Małgorzata Kazanowska, Paulina Paluch, Izabela Kopała, Co to jest? Jakie to jest? Ile tego jest? Scenariusz zajęć języka polskiego dla obcokrajowców dla poziomu A1   Dobrawa Kulka, Cześć, Marysiu! Powiedz mi: jaka jesteś? Scenariusz lekcji języka pol-skiego jako obcego – poziom A1   Barbara Januszkiewicz, Legenda a historia. Dlaczego Polacy nie lubią Konrada Mazo-wieckiego? Scenariusze lekcji historii Polski dla obcokrajowców   CZĘŚĆ IV VARIA   Ewa Żytka-Rydosz, Zintegrowana skala rozwoju jako narzędzie służące do przesiewowych badań słuchu u dzieci zdrowych w wieku od 12. do 24. miesiąca życia   Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Sprawozdanie z obrad V Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej „Funkcjonowanie społecz-ne dzieci z problemami komunikacyjnymi”, Rzeszów, 9–10 kwietnia 2016 roku   Noty o autorach

Skip to content