[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Od redakcji   CZĘŚĆ I SPOŁECZNE ASPEKTY WSPIERANIA ROZWOJU MOWY   Katarzyna Węsierska, Aleksandra Krawczyk, Wsparcie dziecka jąkającego się w środowisku edukacyjnym Tomasz Gosztyła, Ojcowie dzieci z autyzmem w relacjach rodzinnych i terapeutycznych Agata Mężyk, Dorota Lipiec, Strategie i zasady wychowania dwujęzycznego w świadomości rodziców Katarzyna Ita Bieńkowska, Program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu ,,Dźwięki Marzeń” w województwie podkarpackim Małgorzata Półtorak, Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z dysleksją rozwojową – wybrane aspekty Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Lipiec, Patofonetyka w praktyce logopedycznej   CZĘŚĆ II KONTEKSTY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ   Anna Maria Pękacka, Modele przetwarzania języka w przypadku afazji Broki w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej Gabriela Lorens, Aleksandra Karwowska, Fenomen dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej Ewa Wasińska-Zdżalik, Wspomaganie rozwoju mowy małych dzieci z wadą słuchu – zajęcia logorytmiczne Aneta Lew-Koralewicz, Trening komunikacji funkcjonalnej (FCT) jako metoda terapii zachowań trudnych dzieci o zaburzonej komunikacji językowej Wanda Kostecka, Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z wczesną niepłynnością mowy – studium przypadku Izabela Marczykowska, Wioletta Koczaja-Styka, Opóźniony rozwój mowy na tle skrajnego wcześniactwa – studium przypadku   CZĘŚĆ III VARIA   Katarzyna Ita Bieńkowska, Agnieszka Woźniak, Sprawozdanie z I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym” Agnieszka Myszka, Dzieci ze „świata ciszy” w społeczeństwie – recenzja książki Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich Sebastian Jan Gałuszka, Moje życie z Parkinsonem   Noty o autorach

Skip to content