[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Głos-Język-Komunikacja 5. W obliczu emocji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Od redakcji   CZĘŚĆ 1 KOMPETENCJE JĘZYKOWE, KOMUNIKACYJNE I KULTUROWE   Kazimierz Ożóg, Słowa dobre i słowa złe w komunikacji między Tobą a mną Henriette W. Langdon, Studium przypadku użytkownika języka polskiego jako ojczystego, urodzonego i mieszkającego za granicą   CZĘŚĆ 2 NIEPŁYNNOśCI MOWY   Maria Faściszewska, Trudne postawy i emocje towarzyszące jąkaniu – sposoby wspierania jąkającego się dziecka Łukasz Kowalczyk, Postawy i emocje wobec jąkania – praca z dziećmi oraz rodzicami. Modyfikacja modelu góry lodowej Sheehana   CZĘŚĆ 3 WSPOMAGANIE ROZWOJU   Aleksandra Buchholz, Joanna Ilnicka, Ośrodek wczesnej interwencji jako miejsce wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców Edyta Tomińska Conte, Opieka logopedyczna jako podstawowe wsparcie dla dzieci z wadą słuchu w Szwajcarii romańskiej Maria Bystrzanowska, Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem wybiórczym. Opis i analiza przypadku Monika Budkowska, Muzyka w terapii logopedycznej dzieci   CZĘŚĆ 4 VARIA   Anna Maria Pękacka, Terapia i diagnostyka afazji Broki przy użyciu modeli przetwarzania języka w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej – studium przypadku Katarzyna Ita Bieńkowska, Tradycje współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie logopedii – upamiętnienie 100-lecia urodzin docenta Józefa Liszki Joanna Mikołajczyk, VB-MAPP – właściwa ocena podstawą właściwej terapii Agnieszka Myszka, Emisja głosu w kształceniu nauczycieli (rozważania na marginesie książki Agnieszki Płusajskiej-Otto) Z cyklu Moje życie z… Witold Tuleja, Moje życie z depresją (Samotny jak liść, zamknięty w sobie, bo życie zostawiło swoje rany…)   Noty o autorach

Skip to content