[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Głos-Język-Komunikacja 6. Młodzi mają głos

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Od redakcji Część I ZABURZENIA PŁYNNOśCI MOWY   Justyna Samolewicz-Dyka, Wanda Kostecka, Diagnoza i programowanie terapii logopedycznej w przypadku trzynastoletniego chłopca z giełkotem   Część II ZESPOŁY GENETYCZNE   Anna Mamica, Dziewczynka z zespołem Williamsa – studium przypadku Maria Komisarczyk, Komunikacja funkcjonalna PECS u dziecka z zespołem Cornelii de Lange Edyta Jamro, Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z zespołem de Grouchy’ego Agnieszka Stefaniak, Postępowanie logopedyczne w zespole Pradera-Williego – studium przypadku Julia Hinc, Karolina Kamińska, Gesty wspomagające komunikację dzieci z trisomią 21. chromosomu – doświadczenia z turnusu logopedycznego   Część III ROZWÓJ MOWY I KOMUNIKACJI – ZABURZENIA, TERAPIA   Beata Rajter, Komunikacja z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w środowisku rodzinnym Patrycja Bilińska, Studium indywidualnego przypadku chłopca ze złożonymi zaburzeniami komunikacji Monika Kij, Studium przypadku trzyipółletniego dziecka z zaburzonym rozwojem mowy Kamila Szpunar, Wpływ wady wymowy na proces przyswajania pisma przez uczniów klas I–III szkoły podstawowej Ewelina Radgowska, Zastosowanie Kinesiology Taping w terapii logopedycznej   Część IV ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I KOMUNIKACYJNYCH   Milena Pelc, Poziom rozwoju umiejętności artykulacyjnych współczesnych trzylatków a dotychczasowy stan badań Natalia Królicka, Porównanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dziewcząt i chłopców w wieku sześciu lat Beata Ożga, Stan wiedzy nauczycieli polonistów na temat problemów językowych związa-nych z dysleksją u uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej Dominika Zawadzka, Komunikacja niewerbalna oraz grzecznościowe akty mowy nauczy-cieli na lekcjach w szkole średniej – wybrane aspekty   Z cyklu: Moje życie z… Agata Widlarz, Moje życie z… mózgowym porażeniem dziecięcym: Życie utkane z marzeń, czyli o samej sobie

Skip to content