[wcas-search-form]

40.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Głos Nauczyciela” w latach 1986-2015. Zawartość

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

W latach 1986–2015 „Głos Nauczyciela” był jednym z najważniejszych wydawanych za granicami specjalistycznych czasopism poświęconych problematyce oświaty polonijnej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki i na całym kontynencie Ameryki Północnej nie wychodziło czasopismo, które miałoby porównywalne znaczenie. Kwartalnik znany był właściwie we wszystkich środowiskach polonijnych, zarówno na tzw. Zachodzie, jak i Wschodzie. Był również dostępny w Polsce. Jego znaczenie spowodowało, że stał się przedmiotem licznych dociekań naukowych, z których najważniejsze to publikacje opracowane przez Andrzeja Bonusiaka.
Niniejszą publikację należy traktować jako kolejny etap prac zmierzających do opracowania pełnej historii publikatora. Tym razem autorzy zdecydowali się skupić swoją uwagę nie na samej historii czasopisma, która jest już bardzo dobrze znana, a na jego zawartości. W tym przypadku praca ma jednak zdecydowanie szerszy zakres niż tradycyjnie obowiązujący w bibliografiach. Różni się ona również od wcześniejszej próby opracowania zawartości bibliograficznej czasopisma podjętej w 2001 r. przez A. Bonusiaka i E. Czop. Co zrozumiałe, jest od niej nie tylko pełniejsza (obejmuje cały okres wydawania czasopisma), ale ma także inny układ wewnętrzny. Niezależnie od tego, obok wykazu tytułów publikacji tekstowych znajduje się tu także zestawienie zawartości ilustracyjnej. O ile opracowanie i udostępnienie wykazu zawartości tekstowej (bibliografii) nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle zamieszczenie w książce zestawienia materiału ilustracyjnego wymaga wyjaśnienia. Autorzy zdecydowali się na takie rozwiązanie ze względu na duże znaczenie materiałów ilustracyjnych dla poznania i zrozumienia tego, czym żyło środowisko nauczycielskie działające w kręgach polonijnych. To właśnie fotografia czy szerzej – ilustracja dają często podstawową wiedzę o tym, w jaki sposób funkcjonowało środowisko nauczycielskie, jak pracowało, co uważało za najistotniejsze w swojej pracy. Można wymienić kilka czynników, które przyczyniły się do takiego otwarcia na ten rodzaj materiałów. Pierwszy z nich był związany z jedną z podstawowych idei czasopisma, a mianowicie wymianą informacji o tym, co i w jaki sposób jest wykonywane w szkołach. Zdaniem Redakcji w celu pełnego zrozumienia omawianych działań należało wzbogacić opis zdjęciami. Po ten środek wymowy sięgano również przy okazji omawiania konkursów, przekazywania relacji z imprez organizowanych przez poszczególne placówki i organizacje nauczycielskie oraz polonijne. Powszechnie ilustrowane były również relacje z najważniejszych wydarzeń oświatowych, takich jak konkursy, studniówki, sympozja czy zjazdy nauczycielskie. To dzięki tym informacjom nauczyciele, uczniowie i rodzice polonijnych szkół mieli szansę zobaczenia, co robi się w innych miejscach i w jaki sposób, do jakich form oddziaływania odwołują się inne szkoły i nauczyciele. Środowisko uzyskiwało również okazję do budowy swojej tożsamości i świadomość istniejącego potencjału. Z wartości tych materiałów zdawali sobie sprawę również sami korespondenci „Głosu Nauczyciela”, którzy masowo nadsyłali fotografie ilustrujące ich dokonania. Zdjęcie jest i było zdecydowanie łatwiejszym sposobem wypowiedzi niż tekst.
(ze wstępu)
Skip to content