[wcas-search-form]

100.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Glosariusz ABGB, Austriacki Kodeks Cywilny / Glossar des ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Publikacja napisana przez zespół 14 autorów  z Polski i Austrii pod kierunkiem dr. hab. Jana Olszewskiego, prof. UR z WPiA UR. Jak podkreślają autorzy aktualnie brak jest prac poruszających problematykę austriackiego prawa cywilnego. Glosariusz wyjaśniający znaczenie poszczególnych sformułowań czy instytucji prawnych austriackiego prawa cywilnego może znaleźć zastosowanie zarówno w nauce prawa, jako źródło informacji o prawie austriackim, jak również w praktyce stosowania prawa, tak w sądownictwie jak i w codziennej działalności przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym. Wiedza o prawie austriackim, zarówno z powodu zaszłości historycznych jak również związków z polskim prawem cywilnym, powinna nadal funkcjonować w świadomości polskich prawników.     Spis treści WSTĘP 1. Cele opracowania Glosariusza pojęć z ABGB 2. Podstawowe informacje o ABGB Wykaz zastosowanych skrótów niemieckich i polskich Wykaz najczęściej przytaczanych austriackich aktów prawnych i dzienników publikacyjnych w stosowanej formie skrótowej GLOSARIUSZ ABGB SUPLEMENT Kodeks ABGB 2013 – zmiany od 1 lutego 2013 ABGB – SPIS TREŚCI stan prawny na dzień 31 stycznia 2013 ABGB – SPIS TREŚCI stan prawny od 1 lutego 2013 Tabela porównawcza zmian Bibliografia

Skip to content