[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Godność człowieka. De dignitate personae humanae

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wprowadzenie, ROZDZIAŁ 1. Godność osoby. Eksplikacja pojęcia i zjawisk 1. Godność w języku powszechnym 2. Leksykalne rozumienie pojęcia godność 3. Godność wyznacznikiem człowieczeństwa 4. Znaczenie godności dla zrozumienia człowieka 5. Odmiany godności 5.1. Godność osobowa 5.2. Godność osobowościowa 5.3. Godność osobista 5.4. Godność wspólnotowa 5.4.1. Godność zawodowa 5.4.2. Godność narodowa ROZDZIAŁ 2. Honor osobisty i duma osobista 1. Eksplikacja pojęć honor, duma osobowa 2. Honor w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym 2.1. Honor jako posiadanie pełni cnót. Człowiek honorowy 3. Honor jako reputacja 3.1. Honor jako postawa 3.2. Pycha 3.3. Próżność 3.4. Dyshonor 4. Honor jako zaszczyt ROZDZIAŁ 3. Duma i godność 1. Duma osobista 2. Szacunek do siebie i innych komponentem godności osobowej 2.1. Grzeczność i szacunek językowy czy tytułomania? 2.2. Zwroty grzecznościowe Polski szlacheckiej 3. Obowiązek zachowania swego honoru 3.1. Polski kodeks honorowy ROZDZIAŁ 4. Godność interdyscyplinarnym obiektem badań 1. Wielowymiarowość godności 2. Metody definiowania pojęcia godność 2.1. Aksjologiczno-ontyczna i empiryczna koncepcja godności 2.2. Empiryczna koncepcja godności. Godność osobowościowa
ROZDZIAŁ 5. Wymiary naukowej refleksji nad godnością człowieka 1. Z historii badań nad godnością 2. Godność w ujęciu filozofii 3. Godność w ujęciu socjologicznym 4. Godność osoby ludzkiej w ujęciu etycznym ROZDZIAŁ 6. Godność kategorią aksjologii 1. Godność jako wartość 1.1. Godność i człowieczeństwo 1.2. Godność fałszywa, pseudogodność 1.3. Godność osoby ludzkiej fundamentem pierwszej zasady personalistycznej 1.4. Norma personalistyczna 2. Godność, wolność i odpowiedzialność 2.1. Godność a wolność 2.2. Integralny związek pomiędzy godnością a wolnością 2.3. Godność a odpowiedzialność 3. Godność a inne wartości 3.1. Godność a prawda 3.2. Godność a mądrość 3.3. Godność człowieka a roztropność 3.4. Godność człowieka a samostanowienie 3.5. Godność a miłość ROZDZIAŁ 7. Godność w ujęciu psychologicznym 1. Psycholodzy wobec godności 2. Godność osobowa a szacunek do siebie i innych 3. Poczucie własnej wartości 3.1. Samoocena 3.2. Autowaloryzacja 3.3. Samoocena a poczucie własnej wartości 3.4. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości 3.5. Osoby z wysokim poczuciem własnej wartości ROZDZIAŁ 8. Godność w ujęciu teologicznym 1. Problematyka godności w społecznej nauce Kościoła 1.1. Godność osoby ludzkiej w Księdze Rodzaju 1.2. Godność człowieka w myśli filozoficznej i teologicznej Jana Pawła II ROZDZIAŁ 9. Godność a prawa człowieka 1. Istota demokracji a godność 2. Człowiek centrum każdego systemu prawnego 3. Podstawowe prawa osoby wynikające z uznania godności 4. Godność człowieka w dokumentach prawnych ROZDZIAŁ 10. Godność a sumienie człowieka 1. Etymologiczne rozumienie terminu sumienie 2. Świadomość moralna człowieka 3. Sumienie jako świadomość moralna 3.1. Związek sumienia z godnością człowieka 3.2. Sumienie jako zdolność rozumu człowieka 3.3. Sumienie w koncepcji I. Kanta 3.4. Sumienie jako tożsamość moralna 3.5. Sumienie jako umiejętność sądzenia 3.6. Wspomaganie rozwoju sumienia 3.7. Cechy sumienia 3.7.1. Sumienie a wartości 3.7.2. Prawość sumienia 3.7.3. Znaczenie prawego sumienia 3.7.4. Sumienie pewne, sumienie wątpliwe, sumienie zawikłane 3.7.5. Kryzysy sumienia kryzysami moralnymi 3.7.6. Zacieranie prawdy dotyczącej sumienia ROZDZIAŁ 11. Godność w ujęciu pedagogicznym 1. Horyzonty wychowania do godności 2. Potrzeba reinterpretacji pojęcia dziedzina wychowania 3. Wychowanie do godności dziedziną wychowania moralnego 4. Godność kategorią teleologii wychowania 5. Model prawego człowieka 6. Style życia wartościowego budowane na kategorii BYĆ 7. Wspomaganie wychowanka w procesach rozwoju kompetencji w wychowaniu do godności 8. Urzeczywistnianie godności w aktywności człowieka, Zakończenie, Bibliografia

Skip to content