[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Modele finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Europie
1.1. Modele samorządu – ogólna charakterystyka
1.2. Czynniki kształtujące proces decentralizacji
1.3. Cechy systemów finansowania samorządów w Europie
1.4. Zaawansowanie procesu decentralizacji finansowej jednostek samorządu terytorialne-go w Europie
1.5. Decentralizacja a zarządzanie finansami samorządowymi
2. System finansów samorządu terytorialnego w Polsce z perspektywy trzech dekad
2.1. Wprowadzenie
2.2. Ewolucja systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
2.3. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
2.4. Dochody transferowe i mechanizm wewnątrz sektorowego wyrównania dochodów jednostek samorządu terytorialnego
2.5. Znaczenie funduszy Unii Europejskiej dla dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
2.6. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – struktura, dynamika i przyczyny wzrostu
2.7. Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – skala i dynamika
2.8. Wyniki budżetowe i zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
2.9. Podsumowanie
3. Uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (przykład Polski Wschodniej)
3.1. Wprowadzenie
3.2. Demograficzne uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
3.3. Gospodarka finansowa w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich
3.4. Środowiskowe uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
3.5. Podsumowanie
4. Znaczenie wieloletniego planowania finansowego w procesie zarządzania finansami na szczeblu samorządowym
4.1. Zarządzanie finansami samorządowymi – uwarunkowania oraz instrumenty
4.2. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego
4.3. Rola budżetowania w gospodarowaniu finansami samorządowymi – budżet tradycyj-ny a budżet zadaniowy
4.4. WPF jako instrument wieloletniego planowania i zarządzania finansami w podsektorze samorządowym
4.5. Strategie finansowania zadań samorządowych
4.6. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów normatywnych

Skip to content