[wcas-search-form]

30.45 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

„Grające” lektury dla młodych muzyków. O oczekiwaniach czytelniczych w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I O czytaniu z wyboru i konieczności 1.Sens czytania w XXI wieku 2. Aktywność czytelnicza współczesnych Polaków 3.Lekturowe wybory uczniów szkół ponadpodstawowych 4.Czytelnictwo uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia – wnioski z badań własnych 5.Przyczyny zaniechania przez młodzież obowiązku lekturowego 6.Trudna sztuka motywowania do lektury na lekcjach języka polskiego   Rozdział II Lektura spójna z doświadczeniem uczniów 1.Preferencje czytelnicze młodych muzyków – wnioski z badań własnych 2.Doświadczenie ucznia a doświadczanie lektury 3.O muzyce dla muzyków! Stanowisko uczniów OSM II st.   Rozdział III Muzyczny styl odbioru „grających” lektur jako odpowiedź na oczekiwania uczniów OSM II st. 1.Rozpoznawanie muzyczności pierwszej (warstwa brzmieniowa tekstu) 2.Rozpatrywanie muzyczności drugiej (muzyczność expressis verbis) 2.1.Kreacje artystów muzyków jako temat dzieł o filiacjach słowno-muzycznych 2.2.Muzyka – źródło przeżyć bohaterów „grających” lektur 2.3.Wyobrażenia bohaterów literackich szczególnie wrażliwych na pejzaż dźwiękowy 2.4.Eskapistyczna funkcja muzyki w świecie bohaterów literackich 2.5.Motyw muzyki warunkującej miłość 2.6.Opis szczególnej więzi łączącej wykonawców z instrumentami muzycz­nymi 2.7.Muzyka w funkcji metafory bądź symbolu 3.Poszukiwanie muzyczności trzeciej – „utajonej”   Rozdział IV Szkolna interpretacja lektury 1.Uczniowie czy „digitalni tubylcy”? O dydaktyce dla współczesnych nasto­latków      2.Nauczyciel i uczeń w szkolnej interpretacji tekstu literackiego 3.Pluralizm metodologii literackich a dydaktyka szkolna 4.Hermeneutyka i intertekstualność w interpretacji „grających” lektur Podsumowanie Summary Aneks Bibliografia Nota wydawnicza Indeks

Skip to content