[wcas-search-form]

12.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Od autora I. MORFOLOGIA § 1. Rzeczownik Kategoria rodzaju Kategoria przypadka Typy deklinacji Deklinacja I Deklinacja II Deklinacja III Odmiana mieszana rzeczowników Ćwiczenia § 2. Przymiotnik Odmiana przymiotników jakościowych i względnych Odmiana przymiotników dzierżawczych Formy krótkie przymiotników Stopniowanie przymiotników Ćwiczenia § 3. Liczebnik Liczebniki główne Liczebniki zbiorowe Liczebniki porządkowe Ćwiczenia § 4. Zaimek Zaimki osobowe Zaimki dzierżawcze Zaimki przeczące Zaimki wskazujące Zaimek zwrotny Zaimki określone Zaimki nieokreślone Ćwiczenia § 5. Czasownik Bezokolicznik Czas teraźniejszy. Typy koniugacji Koniugacja I Koniugacja II Czas przeszły Czas przyszły prosty i złożony Kategoria trybu Ćwiczenia Imiesłów przymiotnikowy Imiesłów przysłówkowy Ćwiczenia, § 6. Przysłówek Stopniowanie przysłówków Ćwiczenia, § 7. Przyimek Ćwiczenia, § 8. Spójnik Ćwiczenia, § 9. Partykuła Ćwiczenia, § 10. Wykrzyknik Ćwiczenia, II. SKŁADNIA ZDANIA POJEDYNCZEGO, § 11. Zdanie pojedyncze, § 12. Główne człony zdania Podmiot Оrzeczenie Ćwiczenia, § 13. Drugorzędne człony zdania, Dopełnienie, Przydawka, Okolicznik, Ćwiczenia, § 14. Zdania jednoczłonowe Ćwiczenia, § 15. Szeregi wyrazów, § 16. Zdania pojedyncze z dodatkowymi członami, Zwrot adresatywny, Wtrącenia, Konstrukcje wtrącone, Konstrukcje porównawcze, Człony wyodrębnione, Ćwiczenia, Objaśnienie skrótów, Polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych, Rosyjsko-polski słownik terminów lingwistycznych, Literatura, Wykaz tabel, Klucz do trudniejszych ćwiczeń

Skip to content