[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Gry i zabawy ruchowe jako forma kształtowania umiejętności społecznych i psychomotorycznych

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Szanowni Czytelnicy, za pośrednictwem tej publikacji przekazujemy w Wasze ręce zasób narzędzi – gier i zabaw – których wykorzystanie pozwoli korzystnie wpłynąć na rozwój dziecka. Spróbuje nauczyć funkcjonowania w realiach ówczesnego świata, gdzie istotne są umiejętności miękkie jak: radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wychodzenie z porażek, a przede wszystkim nauczy kreatywnego myślenia. Te i inne umiejętności opisane w kolejnych rozdziałach wydają się być niezwykle istotne, zwłaszcza w perspektywie obecnego systemu nauczania. Oprócz gier i zabaw przeznaczonych dla dzieci dajemy Wam zalążek do odkrycia siebie w postaci wiedzy na temat poszczególnych umiejętności społecznych. Wiedza ta pomoże i przybliży Wam, w jaki sposób zmienić się z nauczyciela w coacha, który kieruje zespołem klasowym, a nie nakazuje i ocenia dziecko powodując jego zamknięcie się na nowe pomysły. Nasza koncepcja bazuje na nauczeniu umiejętności społecznych przez gry i zabawy, które są częścią życia człowieka. Naszym zdaniem, a także tych, którzy zajmowali się tą dziedziną potrzeba zabawy jest wrodzona, naturalna i ujawnia się już w wieku niemowlęcym. Rozwija się w okresie dzieciństwa, dojrzewania i ulega przeobrażeniom, a w zmienionej postaci trwa do końca życia człowieka [Bondarowicz, Staniszewski, 2015]. Można zatem powiedzieć, iż gry i zabawy są nieodłączną częścią życia człowieka i pozwalają uczyć nie tylko umiejętności ruchowych, ale także pozwalają kształtować zachowania społeczne.

Spis treści: Wstęp, Rozdział I. Umiejętności społeczne, 1.1. Kompetencje a umiejętności społeczne, 1.2. Coaching w szkole, 1.3. Kara i nagroda w procesie kształtowania umiejętności społecznych, 1.4. Znaczenie sukcesu i porażki dla rozwoju osobowości, Rozdział II. Umiejętności psychomotoryczne, 2.1. Psychomotoryka i jej znaczenie społeczne, 2.2. Aktywność fizyczna a psychika człowieka Rozdział III. Ćwiczenia przygotowujące do gier i zabaw ruchowych, 3.1. Wybrane pozycje wyjściowe do ćwiczeń, 3.2. Wybrane ćwiczenia z zakresu gier zespołowych, 3.3. Wybrane ćwiczenia z zakresu lekkoatletyki, 3.4. Wybrane ćwiczenia z zakresu gimnastyki, Rozdział IV. Gry i zabawy ruchowe kształtujące umiejętności społeczne i psychomotoryczne, 4.1. Intencje, 4.2. Motywacja, 4.3. Pewność siebie, 4.4. Koncentracja, 4.5. Komunikacja, 4.6. Spójność grupy, 4.7. Współpraca, 4.8. Kreatywność, Bibliografia, Summary, Notki o autorach

Skip to content