[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Hierofanie, wierzenia obrzędy… Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Stanisław Rosik, Wprowadzenie   Część I. Symbole i… idole — na styku kultur   Aleksandr Musin, Marija Żeltowa, Olga Tarabardina, Elena Tianina, Kamienne artefakty z epoki neolitu i wczesnej epoki żelaza jako amulety średniowiecznego Nowogrodu Paweł Szczepanik, Wczesnośredniowieczne miniaturowe figurki antropomorficzne z terenów Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Próba interpretacji Janusz Cieślik, Idol ze Zbrucza. Zabytek z XI wieku? Andrzej Pleszczyński, Krzyż – Drzewo Życia z wrocławskiego kościoła świętego Krzyża. Znaczenie i kontekst kulturowy wyobrażenia   Część II. Pamięć, groby i zaświaty   Kamil Kajkowski, Symbolika wczesnośredniowiecznych depozytów szkieletów koni z ziem polskich Andrzej Janowski, Czy groby komorowe z X i początku XI wieku z ziem władztwa wczesnopiastowskiego i Rusi są pochówkami pierw­szych chrześcijan? Mariusz Bartnicki, Ceremoniał pogrzebowy władców ruskich w XII i XIII wieku Katarzyna Skrzyńska, Czekanowskie Ueu de Memoire. Obraz archeo­logiczny

Skip to content