[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Histologia z elementami cytofizjologii i technik histologicznych

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
WYKAZ SKRÓTÓW
I. MIKROSKOPY I PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH DO BADAŃ
Mikroskopia świetlna
Budowa mikroskopu
Mikroskop odwrócony
Mikroskop ciemnego pola
Mikroskop kontrastowo-fazowy
Mikroskop interferencyjny
Mikroskop z optyką (kontrastem) Nomarskiego
Mikroskop polaryzacyjny
Mikroskop fluorescencyjny
Mikroskop konfokalny
Mikroskopia stereoskopowa
Systemy do laserowej mikrodysekcji
Rejestracja obrazu mikroskopowego
Mikrofotografia
Wideomikroskopia
Mikroskopia elektronowa
Transmisyjny mikroskop elektronowy
Skaningowy mikroskop elektronowy
Przygotowanie preparatów histologicznych do badań
Technika parafinowa
Pobieranie materiału
Utrwalanie
Płukanie
Odwadnianie
Przeprowadzanie przez płyny pośrednie (prześwietlanie)
Przepojenie tkanki płynną parafiną
Zatopienie tkanki w parafinowe bloczki
Skrawanie tkanki
Odparafinowanie w ksylenie, nawodnienie w alkoholach o malejącym stężeniu
Barwienie preparatów
Odwodnienie skrawków
Prześwietlanie skrawków
Zamykanie
Technika mrożeniowa
Krojenie materiału nieutwardzonego
Autoradiografia
Metody autoradiograficzne
Cytochemia i histochemia
Immunohistochemia
Interpretacja struktur na preparatach histologicznych
Hodowle komórkowe i tkankowe
Automatyzacja procesów w laboratorium histologicznym
II. CYTOFIZJOLOGIA
Błony biologiczne
Lipidy błonowe
Białka błonowe
Tratwy lipidowe i kaweole
Szkielet błonowy
Glikokaliks
Transport przez błony
Transport bezpośredni przez błony
Transport przez białka transbłonowe błony
Kanały
Nośniki
Pompy
Transport pęcherzykowy
Egzocytoza
Endocytoza
Połączenia międzykomórkowe
Strefa zamykająca (zonula occludens)
Strefa przylegania (zonula adherens)
Desmosom (macula adherens)
Połączenia komunikujące, szczelinowe (neksus, macula communicans)
Sygnalizacja międzykomórkowa
Receptory błonowe
Cytoplazma
Cytozol
Proteasomy
Rybosomy
Retikulum endoplazmatyczne
Aparat Golgiego
Lizosom
Peroksysom
Mitochondrium
Cytoszkielet
Mikrotubule
Centriole
Mikrofilamenty
Filamenty pośrednie
Zróżnicowanie szczytowej powierzchni komórek
Rzęski
Mikrokosmki
Jądro komórkowe
Otoczka jądrowa
Blaszka jądrowa
Chromatyna
Przestrzenna organizacja chromatyny
Jąderko
Cykl komórkowy
Mitoza
Profaza
Metafaza
Anafaza
Telofaza
Mejoza
Cytokineza
Regulacja cyklu komórkowego
Starzenie się i śmierć komórki
Nekroza
Apoptoza
III. HISTOLOGIA OGÓLNA
Tkanki nabłonkowe (nabłonek)
Histogeneza
Blaszka podstawna
Klasyfikacja nabłonków
Regeneracja nabłonków
Nabłonki jednowarstwowe
Nabłonki wielowarstwowe
Gruczoły egzokrynowe
Tkanki łączne
Klasyfikacja tkanek łącznych
Substancja międzykomórkowa
Włókna tkanki łącznej
Komórki tkanki łącznej
Tkanki łączne embrionalne
Tkanki łączne właściwe
Tkanki podporowe
Tkanka chrzęstna
Tkanka kostna
Tkanki mięśniowe
Mięsień szkieletowy
Tkanka mięśniowa sercowa
Tkanka mięśniowa gładka
Inne komórki mięśniowe mające zdolności kurczliwe i stanowiące odrębne jednostki
Tkanka nerwowa
Neuron
Wypustki protoplazmatyczne
Dendryty
Wypustka osiowa (akson, neuryt)
Wzrost i kształtowanie neuronów
Włókna nerwowe
Tkanka glejowa
Glej PNS
Glej OUN
Astrocyty/astroglej, makroglej
Oligodendroglej/glej skąpowypustkowy
Mikroglej/mezoglej
Zakończenia nerwowe
IV. HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA – ANATOMIA MIKROSKOPOWA NARZĄDÓW
Układ nerwowy
Ośrodkowy układ nerwowy
Bariera krew‒mózg
Opony mózgowo-rdzeniowe
Płyn mózgowo-rdzeniowy i splot naczyniówkowy
Bariera krew‒płyn mózgowo-rdzeniowy
Międzymózgowie
Kresomózgowie
Kora mózgu
Istota biała
Spoidło wielkie – ciało modzelowate
Jądra podstawy
Układ limbiczny
Hipokamp
Ciało migdałowate
Pień mózgu
Śródmózgowie
Most
Twór siatkowaty
Rdzeń przedłużony
Móżdżek
Rdzeń kręgowy
Opony rdzenia kręgowego
Obwodowy układ nerwowy (PNS)
Narządy zmysłów
Narząd wzroku
Narząd słuchu i równowagi
Układ krążenia
Ogólna budowa i funkcja układu krążenia
Krążenie
Serce
Charakterystyka naczyń krwionośnych
Tętnice
Żyły
Tętnice i żyły krążenia płucnego
Anastomozy
Struktury sensoryczne układu krążenia
Naczyniowy układ limfatyczny
Układ chłonny/limfatyczny
Ogólna histofizjologia układu limfatycznego
Pamięć immunologiczna
Główne komórki układu limfatycznego
Limfocyty
Komórki prezentujące antygen (APC)
Makrofagi
Komórki dendrytyczne
Tkanka limfoidalna
Grudka chłonna
Migdałki
Węzły chłonne
Śledziona
Grasica
Szpik kostny
Układ pokarmowy
Ogólna budowa układu pokarmowego
Jama ustna
Błona śluzowa
Błona podśluzowa
Błona mięśniowa
Warga
Język
Policzki
Dno jamy ustnej
Podniebienie twarde
Podniebienie miękkie
Gardło
Ząb
Ślinianki
Przełyk
Żołądek właściwy
Jelito cienkie
Jelito grube
Bariera ochronna błony śluzowej przewodu pokarmowego
Układ dokrewny żołądkowo-jelitowy
Gruczoły związane z układem pokarmowym
Wątroba
Pęcherzyk żółciowy
Trzustka
Układ oddechowy
Rozwój płuc
Jama nosowa
Krtań
Narząd przylemieszowy (Jacobsena)
Tchawica
Drzewo oskrzelowe
Płuca
Bariera powietrze–krew
Układ wydalniczy
Nerki
Moczowody
Pęcherz moczowy
Cewka moczowa
Układ rozrodczy
Rozwój układu rozrodczego
Układ rozrodczy męski
Układ rozrodczy żeński
Układ dokrewny
Przysadka mózgowa
Podwzgórze
Szyszynka
Tarczyca
Przytarczyce
Nadnercza
Kora nadnercza
Trzustka
Układ rozrodczy
Komórki układu APUD (DNES)
Powłoka wspólna ciała
Skóra
Regeneracja naskórka
Unaczynienie skóry
Unerwienie skóry
Naprawa i regeneracja skóry
Rodzaje skóry
Tkanka podskórna
Starzenie się skóry
Przydatki skóry
Włosy
Rdzeń
Kora
Powłoczka
Pochewka wewnętrzna korzenia włosa
Powłoczka pochewki wewnętrznej
Warstwa nabłonkowa ziarnista (warstwa Huxleya)
Warstwa nabłonkowa jasna (warstwa Henlego)
Pochewka zewnętrzna korzenia włosa
Torebka włosa
Cykl życia włosa
Funkcje włosów
Paznokcie
Gruczoły skóry
Gruczoły łojowe
Gruczoły potowe
Gruczoł potowy mały (ekrynowy)
Gruczoły potowe duże (zapachowe, apokrynowe)
Gruczoł mlekowy
Regulacja hormonalna
Gruczoł mlekowy nieaktywny
INDEKS FOTOGRAFII
INDEKS RYCIN
INDEKS TABEL

Skip to content