[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Historia biochemii

Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka powstała przy współpracy: Sabiny Galiniak, Lidii Bieniasz, Rafała Podgórskiego i Tomasza Kubraka.
Redaktor języka angielskiego – David Aebisher

 

Spis treści * Table of contents

Katarzyna Koziorowska, David Aebisher
Rośliny lecznicze * Medicinal plants

Anja Bachfisher, David Aebisher
Arnika* Arnica

Agnieszka Solarska, Sabina Galiniak, David Aebisher
Modyfikacje potranslacyjne histonów * Posttranslational modifications of histones

Anna Józefiak, Sabina Galiniak, David Aebisher
Przeciwnowotworowe działanie kapsaicyny * Anticancer effect of capsaicin

Anna Mazur, Sabina Galiniak, David Aebisher
Anoikis jako sprzymierzeniec ludzkiej odporności przy chorobie nowotworowej oraz jej wróg przy chorobach neurodegeneracyjnych * Anoikis as anally of humanimmu-nity in cancer and its enemy in neurodegenerative diseases

Artur Bednarski, Sabina Galiniak, David Aebisher
Wpływ karbonylacji białek na ich funkcję * The effect of protein carbonylation on their function

Greta Śmietana, Sabina Galiniak, David Aebisher
Biologiczna aktywność biotyny * Biological activity of biotin

Izabela Winiarczyk, Sabina Galiniak, David Aebisher
Charakterystyka sirtuin * Characteristics of sirtuins

Klaudia Szelengiewicz, Sabina Galiniak, David Aebisher
Biologiczna aktywność naringiny * Biological activity of naringin

Magdalena Szczepanik, Sabina Galiniak, David Aebisher
Przeciwnowotworowe działanie katechin z ekstraktu z zielonej herbaty * Anticancer effect of catechins from green tea extract

Maria Maternia, Sabina Galiniak, David Aebisher
Biologiczna aktywność rutyny * Biological activity of routine

Oskar Kwiatkowski, Sabina Galiniak, David Aebisher
Stres oksydacyjny w pierwotnej dyskinezie rzęsek * Oxidativestress in primary ciliary dyskinesia

Paweł Biernacki, Sabina Galiniak, David Aebisher
Wpływ glikacji przeciwciał na ich funkcję * The effect of antibody glycation on their function

Paweł Matczak, Sabina Galiniak, David Aebisher
Rola kwasu betulinowego i jego pochodnych w terapiach antynowotworowych * The role of betulinic acid and its derivatives in anti-cancer therapies

Piotr Czuba, Tomasz Kubrak, David Aebisher
Białko mTOR – „inhibitor” starzenia * mTOR protein – an “inhibitor” of aging

Krzysztof Dacz, Tomasz Kubrak, David Aebisher
Potencjalne zastosowania komórek macierzystych w medycynie * Potential applica-tions of stem cells in medicine

Maciej Guziec, Tomasz Kubrak, David Aebisher
Telomery jako molekularny marker chorób cywilizacyjnych * Telomeres as a molecu-lar marker of civilization diseases

Aleksandra Kogut, Tomasz Kubrak, David Aebisher
Choroby mitochondrialne * Mitochondrial diseases

Gerard Książek, Tomasz Kubrak, David Aebisher
Ewolucja przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorób nowotworowych * Evolu-tion of monoclonal antibodies in the treatment of cancer

Blanka Książek, Tomasz Kubrak, David Aebisher
Białka jako biomarkery uszkodzenia nerek wykorzystywane w diagnostyce nefrologicz-nej * Proteins as biomarkers of kidney damage used in nephrological diagnostics

Piotr Olszewski, Tomasz Kubrak, David Aebisher
Biochemia w kryminalistyce * Biochemistry in forensics

Katarzyna Widawska, Tomasz Kubrak, David Aebisher
Oporność wielolekowa komórek nowotworowych – dlaczego chemioterapia zawodzi? * Multidrug resistance of cancer cells – why chemotherapy fails?

Jeremi Wnorowski, Rafał Podgórski, David Aebisher
Metody leczenia zespołu Cushinga * Treatment methods for Cushing’s syndrome

Aleksandra Wrzos, Rafał Podgórski, David Aebisher
Patogeneza zespołu Cushinga * The pathogenesis of Cushing’s syndrome

Michał Olszański, Rafał Podgórski, David Aebisher
Wskaźnik długości palców 2D:4D * Finger length indicator 2D:4D

Jakub Wawrzkowicz, Rafał Podgórski, David Aebisher
Steroidogeneza * Steroidogenesis

Monika Korga, Rafał Podgórski, David Aebisher
Nadwaga i otyłość plaga naszych czasów * Overweight and obesity the scourge of our time

Maciej Superson, Rafał Podgórski, David Aebisher
Najważniejsze cytokiny prozapalne * The most important pro-inflammatory cyto-kines

Sandra Górecka, Rafał Podgórski, David Aebisher
Wrodzony przerost nadnerczy * Congenital adrenalhy perplasia

Skip to content