[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Зміст, Wstęp (Jerzy Maternicki), I. ZAGADNIENIA OGÓLNE, METODOLOGICZNE I WARSZTATOWE: Wojciech Wrzosek (Poznań) – Historyczne powody wyróżnionej roli bezpośredniego świadka w poznaniu i badaniu historycznym (i pamięci zbiorowej), Karolina Polasik (Poznań) – La mentalité a antropologia historyczna. Przyczynek do dyskusji terminologicznej w historiografii współczesnej, Andrzej Stępnik (Lublin) – „Swój” i „obcy” w polskiej myśli historycznej – problemy teoretyczne, Jerzy Maternicki (Rzeszów) – „Historyk sługą narodu”. Poglądy Adama Naruszewicza, Joachima Lelewela, Tadeusza Korzona i Szymona Askenazego, Bożena Płonka-Syroka (Wrocław) – Polscy lekarze – historycy nauk medycznych w XIX wieku i kulturowe aspekty ich poglądów, Leszek P. Słupecki (Rzeszów) – Wizje mitycznych początków Polski. Początki pogańskie czy chrześcijańskie?, Renata Trawka (Rzeszów) – „Communitas terrae Russiae”. Z XIX- i XX-wiecznych badań nad szlachtą Rusi Koronnej w późnym średniowieczu, Oleh Żurba (Dniepropietrowsk) – Obrazy „ukraińskiej historiografii” drugiej połowy XVIII – pierwszej połowy XIX wieku w literaturze historycznej, II. PÓ¬NE OśWIECENIE I ROMANTYZM: Paweł Sierżęga (Rzeszów) – „W duchu wolności i równości”. Franciszek Salezy Jezierski wobec zagadnień polsko-litewskich, Katarzyna Błachowska (Warszawa) – Ruś Czerwona w oczach koryfeuszy polskiej historiografii – Adama Naruszewicza i Joachima Lelewela, Violetta Julkowska (Poznań) – Kreacja bohaterów historycznych w pracach Karola Szajnochy, Ihor Rajkiwśkyj (Iwano-Frankiwsk) – Idea jedności Ukrainy w pracach historyków naddnieprzańskich pierwszej połowy XIX wieku, III. POZYTYWIZM I NEOROMANTYZM: Jewhen Sinkewicz (Chersoń) – Rola krakowskiej szkoły historycznej w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków w drugiej połowie XIX wieku, Mariola Hoszowska (Rzeszów) – „Polityka historyczna” stańczyków, Oksana Ruda (Lwów) – Józef Szujski i stosunki polsko-ukraińskie w Galicji, Jolanta Kolbuszewska (Łódź) – Bohaterowie narodowi w twórczości Tadeusza Korzona. Uwagi na marginesie „Doli i niedoli Jana Sobieskiego 1629–1674”, Alfred Toczek (Kraków) – Historycy lwowscy narodowości polskiej na forach społeczno-politycznych kraju i państwa (1860–1918), Stefan Ciara (Warszawa) – Rola archiwów i archiwistów lwowskich w polskim życiu narodowym Galicji do 1918 roku, Eugeniusz Koko (Gdańsk) – Żydzi w dziejach Ukrainy w poglądach Franciszka Rawity-Gawrońskiego, Agnieszka Wałęga (Toruń) – Narodowotwórcza rola polskiej historiografii oświatowej w ujęciu Antoniego Karbowiaka, Iwan Kucyj (Tarnopol) – Cywilizacyjny dyskurs w ukraińskiej myśli historycznej Galicji XIX wieku, Witalij Telwak (Drohobycz) – Poglądy Michajła Hruszewskiego w dyskursie historycznym przełomu XIX i XX wieku, Leonid Zaszkilniak (Lwów) – Neoromantyczne tendencje w historiografii ukraińskiej początku XX wieku, Grzegorz Markiewicz (Łódź) – świadomość państwowa Polaków i Ukraińców na przełomie XIX i XX wieku, Jurij Prisiażniuk (Czerkasy) – świadomość historyczna i mentalność ukraińskich chłopów na przełomie XIX i XX wieku, Marzena Iwańska (Łódź) – Obraz Ukrainy – kwestia rusińska w prasie pozytywistów warszawskich w latach 70. i 80. XIX wieku, Marek Białokur (Opole) – Historyczne uwarunkowania obrazu Ukraińców i stosunków polsko-ukraińskich w publicystyce obozu narodowo-demokratycznego na przełomie XIX i XX wieku, Marta Sikorska-Kowalska (Łódź) – „Ugoda polsko-ruska” Ludwika Kulczyckiego – głos socjalisty w dyskusji o stosunkach polsko-ukraińskich i jego recepcja, IV. OKRES MIĘDZYWOJENNY: Witalij Masnenko (Czerkasy) – Ukraińska nauka historyczna w okresie odrodzenia narodowego i rewolucji w latach 1917–1920, Ałła Kyrydon (Połtawa) – Państwo – kościół – społeczeństwo Ukrainy radzieckiej w świetle publicystyki lat 1920–1930, Joanna Pisulińska (Rzeszów) – Historia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, Hanna Wójcik-Łagan (Kielce) – Ukraina i Ukraińcy w polskich szkolnych wypisach historycznych (do 1939 roku), Jan Tyszkiewicz (Warszawa) – Uwagi o działalności politycznej Stanisława Zakrzewskiego, Renata Wiaderna-Kuśnierz (Lublin) – Leon Piniński – profesor prawa rzymskiego na Uniwersytecie Lwowskim, Serhij Rud’ko (Ostrog) – „Ukraińska orientacja” czy „podwójna lojalność”: przykład Mykoły Wasyłenka (1866–1935), Arkadiusz Kołodziejczyk (Siedlce) – Lwów w badaniach naukowych, wspomnieniach i publicystyce Stanisława Wasylewskiego (1885–1953), Michaiło Szwagulak (Lwów) – Historia stosunków ukraińsko-polskich w naukowej koncepcji Stepana Tomasziwskiego, Wołodymyr Komar (Iwano-Frankowsk) – Tradycje polskiej polityki wschodniej w ideologii prometeizmu, Magdalena Nowak (Gdańsk) – Metropolita Andrzej Szeptycki w świadomości historycznej Polaków i Ukraińców, Przemysław Waingertner (Łódź) – Symon Petlura w polskiej historiografii, V. PO DRUGIEJ WOJNIE śWIATOWEJ: Rafał Stobiecki (Łódź) – Najnowsze syntezy dziejów Polski i Ukrainy. Próba porównania, Bohdan Hud’ (Lwów) – Mit „kresów wschodnich” we współczesnej historiografii polskiej, Witalij Jaremczuk (Ostrog) – Ewolucja narodowej historii w URSR: próby rehabilitacji znanych przedstawicieli ukraińskiej historiografii (połowa lat 50. – początek lat 70. XX w.), Nadia Tembrowa (Donieck) – Obraz Ukrainy w radzieckich podręcznikach szkolnych, Serhij Trojan (Równe) – Metodologiczne problemy nauczania historii najnowszej na Ukrainie, Witalij Masnenko, Mychajło Sywołap (Czerkasy) – Bohaterowie i antybohaterowie ukraińskich dziejów. Mity historyczne według badań socjologicznych, Władysława Szulakiewicz (Toruń) – Kamilla Mrozowska o wartości poznania przeszłości oświatowo-wychowawczej, Wiktorija Wołoszenko (Makijiwka) – Obchody świąt w Doniecku (w świetle prasy miejscowej), Robert Kuśnierz (Kraków – Kielce) – Obchody rocznic Wielkiego Głodu w niepodległej Ukrainie.

Skip to content